Nederlands | English
 

Huib Zuidervaart

 • Dr. Huib Zuidervaart
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisatie: Geschiedenis van wetenschappelijke instrumenten en instituties
 • huib.zuidervaart@huygens.knaw.nl
 • 020-2246868

Biografie:

Huib Zuidervaart studeerde Natuurkunde, Sterrenkunde en Geschiedenis der Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Van ‘Konstgenoten’ en Hemelse Fenomenen. Nederlandse Sterrenkunde in de Achttiende Eeuw. Hij was werkzaam in uiteenlopende functies in het voortgezet en universitair onderwijs en in de museumwereld, onder meer bij Museum Boerhaave, de VU en de Universiteit Leiden. Sinds september 2007 werkt hij bij het Huygens ING. Van 2007 tot medio 2016 was hij als redactiesecretaris verantwoordelijk voor de uitgave van Studium, tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. Op dit moment werkt hij als boekrecensieredacteur bij ISIS, official Journal of the History of Science Society. Zijn belangrijkste veld van onderzoek is de wetenschaps-geschiedenis van de vroeg-moderne tijd, met name de rol hierin van wetenschappelijke instrumenten, instituties en collecties.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

Overige informatie:

Publicaties

In voorbereiding

 • [with Eric Jorink], ‘Newton’s reception in the Low Countries’ in: Scott Mandelbrot and Helmut Pulte (eds), The Reception of Isaac Newton in Europe (London, Bloomsbury, forthcoming, scheduled for 2018).

Boeken

Geëditeerde boeken

 • Einsteins Hollandse Cirkel. Bewerking van de lezingenreeks ‘Einstein & Friends’ in Museum Boerhaave, Dirk van Delft & Huib Zuidervaart (red.) (Amsterdam/Leiden, 2016).  ISBN  978-90-804046-3-2. [Doordruk van het dubbelnummer van Studium 9:1&2 (2016)].
 • The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands, Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.),  (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015). ISBN: 9789089645913. [Series: History of Science and Scholarship in the Netherlands, vol. 14].
 • ››Wonderen zijn verricht door de geestdrift van de stichters‹‹ Impressies van een  eeuw wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen. Dubbelnummer van Studium ter gelegenheid van 100 jaar genootschap Gewina, onder redactie van David Baneke, Astrid Fintelman & Huib Zuidervaart (Den Haag: Gewina, 2013)
 • The Origins of the Telescope, Albert van Helden, Sven Dupré, Rob van Gent & Huib Zuidervaart (eds.), (Amsterdam, KNAW Press, 2010). [Series: History of Science and Scholarship in the Netherlands, vol. 12].
 • De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960. Onder redactie van G. Alberts & H.J. Zuidervaart (Amsterdam: KNAW Press, 2009)
 • Embassies of the King of Siam sent to His Excellency Prince Maurits, arrived in The Hague on 10 September 1608. An early 17th century newsletter, reporting both the visit of the first Siamese diplomatic mission to Europe and the first documented demonstration of a telescope worldwide. Transcribed from the French original, translated into English and Dutch, introduced by Henk Zoomers and edited by Huib Zuidervaart after the copy in the Louwman Collection of Historic Telescopes (Wassenaar: Louwman, 2008).
 • Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Bundel artikelen uitgegeven n.a.v. het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der (natuur-) wetenschappen, gehouden te Middelburg van 25-27 april 1986. Speciale aflevering van Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1987).

Artikelen

Locaal-historische publicaties