Nederlands | English

In de Volledige Werken worden alle afzonderlijk verschenen werken en de ongebundelde teksten van Willem Frederik Hermans bijeengebracht. De Volledige Werken bestaan uit 23 à 24 verzamelbanden van elk 800 tot 1000 pagina’s, ingedeeld naar genre: Romans (6 delen), Verhalen en novellen (2 delen), Gedichten (1 deel), Toneelteksten en scenario’s (1 deel), Beschouwend werk (7 delen), Beeldend werk (1 deel), Werk van anderen (1 deel), Ongebundeld werk (3 of 4 delen) en Overig werk (1 deel).

Op grond van bibliografisch onderzoek en archiefonderzoek wordt van alle teksten de basistekst vastgesteld; in principe de laatste door de auteur geautoriseerde uitgave. De twee primaire bibliografieën Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans (Frans A. Janssen en Sonja van Stek 2000, herz. 2005) en Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans (Rob Delvigne en Frans A. Janssen 1996, herz. 2005) zijn hiervoor onmisbaar en bieden tezamen een vrijwel compleet overzicht van de door Hermans gepubliceerde teksten.

Alle delen gaan vergezeld van een nawoord met een beschrijving van de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van elke afzonderlijke tekst en een verantwoording. Naast de boekpublicaties verschijnt er op een speciale website een overzicht van de gebruikte bronnen (typoscripten, correctie-exemplaren, drukproeven, drukken enz.), met illustraties, een verantwoording van de uitgegeven teksten en verdere onderzoeksgegevens.
De uitgave wordt gerealiseerd in samenwerking met het Willem Frederik Hermans Instituut (WFHi) en is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden, studenten en wetenschappers. De uitgave zal verschijnen bij De Bezige Bij.

Contact

drs. Peter Kegel

Samenwerkingsverbanden

Willem Frederik Hermans Instituut (WFHi)
De Bezige Bij
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Letterkundig Museum (NLMD)