Nederlands | English
 

Weixuan Li genomineerd voor de UvA-scriptieprijs 2019

Weixuan Li is met haar scriptie ‘Deciphering the art and market in the Dutch Golden Age’ genomineerd voor de UvA-scriptieprijs 2019. Op 15 juni maakt de jury bekend wie de UvA-scriptieprijs 2019 heeft gewonnen.

De selectiecommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA koos uit 23 inzendingen Weixuan Li’s scriptie ‘Deciphering the art and market in the Dutch Golden Age: Insights from digital methodologies’ om mee te dingen naar de UvA-scriptieprijs 2019. Uit de zeven facultaire genomineerden selecteren juryleden een winnaar. De winnaar van de UvA-scriptieprijs ontvangt € 3.000. De overige facultaire winnaars ontvangen ieder € 1.000.

De selectiecommissie is vol lof over de scriptie van Weixuan:

Weixuan Li levert in haar weergaloos rijke en gelaagde scriptie een bijdrage aan zowel methodologische ontwikkelingen als historische vraagstellingen en weet zo een over-bestudeerd onderwerp als de schilderkunst van de Gouden Eeuw wetenschappelijk nieuw leven in te blazen. Weixuans scriptie is een mooie balans tussen methodologische vernieuwing en aanscherping van de kunsthistorische stand van kennis. Een innovatief en interdisciplinair onderzoek en een prachtig voorbeeld van het potentieel van de digitale geesteswetenschappen.


Weixuan Li laat aan de hand van concrete kunsthistorische vragen zoals kunstproductie, stijl en de markt in de Gouden Eeuw de metadata van bestaande databases spreken, aangevuld met text mining van historische teksten en archiefmateriaal. Door visualisatie, verificatie en upscaling van bestaande kennis en nieuwe identificaties en het vergaren van informatie over ontwikkelingen zoals patronen in productie of geografische verspreiding en conceptuele, iconografische networks laat Weixuan zien hoe haar op maat gemaakte computationele methodes het kunsthistorisch onderzoek verrijken.