29-06-2021

Wandtapijten in Spinhuiskantine

Juliacks – Transversal scepters: the future of justice

Sinds kort hangen in de kantine in het Spinhuis in Amsterdam twee wandtapijten. Dit diptiek van wandtapijten is gemaakt door kunstenaar Juliacks. Als onderdeel van het meerjarige kunstproject Transversal Scepters onderzocht ze in de afgelopen twee jaar de geschiedenis van het Amsterdamse Spinhuis waarin het Huygens ING gevestigd is. Ze werkte samen met collega’s van het Huygens ING en produceerde deze tapijten met behulp van de Jacquard weefgetouwen bij het TextielLab in Tilburg.

Twee tapijten van kunstenaar Juliacks hangen naast elkaar in de kantine van het Spinhuis. Het linker tapijt bestaat uit een stripverhaal van historische gebeurtenissen op deze plek. De herrijzenis van Doina Daantje Donna domineert het rechter tapijt.

Het linker tapijt verbeeldt welke transformaties deze plek aan de Oudezijds Voorburgwal in de loop van de geschiedenis heeft ondergaan. Het rechter tapijt verbeeldt de toekomst van deze plek.

De tapijten verbeelden de veelbewogen geschiedenis (links) en toekomst (rechts) van dit pand en refereren aan de verwevenheid van de opkomst van de textielindustrie in Nederland met sociale ongelijkheid en detentie.

Verweven geschiedenis

Het linker tapijt laat zien welke transformaties deze plek aan de Oudezijds Voorburgwal in de loop van de geschiedenis heeft ondergaan: van open drassig gebied waar het zoete water van de Amstel en het zoute water van het IJ samenvloeiden, tot onder meer een plek van afzondering (het klooster van St. Ursula), opsluiting en arbeid (het Spinhuis), het hoofdbureau van de Amsterdamse politie en bezetting (door nazi-Duitsland). Vandaag is het een plek voor onderzoek naar Nederlandse geschiedenis en komt het verhaal bij elkaar aan deze historische muur die een groot deel van deze ontwikkelingen heeft gezien.

Doina Daantje Donna

In het science/fiction verhaal van Juliacks is de fysieke locatie een personage geworden: Doina Daantje Donna. Zij krijgt door de eeuwen heen te maken met thema’s als controle, ongelijkheid en (on)rechtvaardigheid. Het drijft haar ertoe in brand uit te slaan. Detentie als strafmaatregel bestaat sinds mensenheugenis en gaat altijd over afzondering, opsluiting en beveiliging, in de marge van de samenleving. Buiten het blikveld van de rest van de wereld ontstond, ook in dit Spinhuis, een parallel universum waarin van gedetineerden werd verwacht dat zij hun gedrag ‘verbeterden’ alvorens terug te mogen treden in de ‘echte’ maatschappij. Het rechter tapijt verbeeldt de toekomst van deze plek, waarin Doina Daantje Donna uit de tijd verrijst en heelt.

Transversal Scepters: Een science/fiction over detentie en straf

De manier waarop wij omgaan met misdaad en straf zegt veel over onze samenleving. Toch bestaat er weinig maatschappelijke discussie over hoe ons strafrechtsysteem in elkaar steekt. De oorsprong van het huidige mondiale gevangenissysteem, waarbinnen arbeid wordt ingezet om het gedrag van veroordeelden te verbeteren, ligt rond het midden van de 16e eeuw in West Europa. Nederlandse steden liepen voorop in de ontwikkeling van tucht-, rasp- en spinhuizen. In het project Transversal Scepters verzamelt en verbeeldt Juliacks verhalen en ideeën van huidige en voormalige gedetineerden, van professionals die werkzaam zijn in het Nederlandse en Amerikaanse strafrechtsysteem (van advocaten tot rechters en politie) en van historici en andere wetenschappers, om samen met hen na te denken over de toekomst(en) van rechtvaardigheid en straf.

Dit project is tot stand gekomen dankzij support van Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amarte Foundation, TAAK en het Huygens ING.