Nederlands | English

Doel van dit project is de inventarisatie en ontsluiting van bronnen die de Middeleeuwen met de twintigste eeuw verbinden, vanaf de bestuurlijke organisatie van het graafschap Holland en Zeeland in de Henegouwse periode tot en met de inrichting van de constitutionele staat.

Het onderzoek naar de politieke geschiedenis in Nederland heeft de afgelopen jaren een vernieuwing ondergaan door onder andere de NWO-programma’s De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815 en Omstreden democratie. Het programma Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland sluit aan bij het nieuwe perspectief op de politieke geschiedenis. Het gaat ver terug in de tijd om zo de historiciteit van politieke instituties en bureaucratische praktijken beter zichtbaar te maken. Het programma bestrijkt zeven eeuwen waarin de wisselwerking tussen samenleving en overheid de rode draad vormt. De te bewerken bronnen geven inzicht in de groei en organisatie van een centrale instelling, in de vormgeving en de werking van het ambtelijke apparaat op (boven)lokaal niveau, of in de mate van deelname van burgers aan politiek en bestuur.

De volgende projecten worden uitgevoerd:
· Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren II – Republiek
· Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren Middeleeuwen II
· Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
· Bataafse politieke pers

De volgende (deel)projecten zijn inmiddels afgesloten:
· Editie van de registers van de Hollandse grafelijkheid, 1299-1345
· Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren I – Middeleeuwen en Republiek
· Onderzoeksgids Grondwetscommissies 1883-1983

Contact
prof. dr. Ida Nijenhuis