Nederlands | English
 

Verslag ‘Parchment, Paper and Pixels. Medieval Writing and Modern Technology’

Op 2-3 februari 2017 werd in Maastricht een internationaal congres gehouden met de titel Parchment, Paper and Pixels. Medieval Writing and Modern Technology. Het evenement was georganiseerd door de Belgisch-Nederlandse werkgroep ‘Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen’ (SSNM). Dit is een informele vereniging van paleografen, codicologen en diplomatici, die in 1985 is opgericht met als doel de beoefening van de hulpwetenschappen te bevorderen. In de universitaire curricula staan deze disciplines sterk onder druk, maar zij zijn van onverminderd belang voor het historisch onderzoek naar de Middeleeuwen, dat het niet kan stellen zonder degelijke bronnenkritische expertise. SSNM geeft een reeks monografieën uit, en sinds kort richt de werkgroep zich via congressen ook tot een internationaal publiek. Lees verder>>>

scribe-laptop