12-11-2019

Vergeten schrijvers tot leven gewekt

Onderzoeker Elli Bleeker van het KNAW Humanities Cluster dwaalde drie maanden door het omvangrijke archief van het Literatuurmuseum op zoek naar vergeten schrijvers. Dit resulteerde in de online tentoonstelling Spoorzoeken in het archief, die vanaf nu te bezoeken is op Literatuurmuseum.nl.

Eeuwige schrijversroem en een vaste plek in de literaire canon, het is lang niet iedereen gegund. Waarom kennen we nog wel J. Slauerhoff of Louis Couperus, maar niet Til Brugman of Margot Scharten-Antink? Elli Bleeker richtte zich op vier schrijvers die niet in het collectief geheugen zijn verankerd, maar wier leven en werk daarom niet minder interessant zijn: het echtpaar Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, Til Brugman en Fré Dommisse. Alle vier zijn tot het eind van hun leven actief geweest in de literaire wereld, maar met wisselend succes.

“Je voelt je soms een roddeljournalist die door de afvalbakken van beroemdheden pluist.”

Met haar verhaal tracht Bleeker deze vergeten schrijvers weer tot leven te wekken. In een tijd dat we luisteren naar gemarginaliseerde stemmen is het zaak de literaire canon opnieuw te bekijken, te bevragen en aan te vullen. Door te kiezen voor de minder begaanbare of bijna vergeten zijpaden van de Nederlandstalige literatuur, wordt eens te meer duidelijk hoe breed, divers en rijk onze literatuurgeschiedenis is. Lees hier het verhaal.

“Wat ik leuk vind om te merken is dat mensen niet zo heel veel veranderen. Ze hebben lief, maken fouten, hebben financiële zorgen, voelen zich onbegrepen.”

Spoorzoeken in het archief is vanaf 11 november te lezen op Literatuurmuseum.nl, een platform over de Nederlandse literatuur en het literaire erfgoed, opgezet in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW). Grote en kleine verhalen uit de literatuur worden tot leven gebracht aan de hand van de schatten uit het Literatuurmuseum.