Nederlands | English
 

Marc van Zoggel

Biografie:

Marc van Zoggel (1986) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeksmaster Letterkunde & Literatuurwetenschap rondde hij af met een scriptie over het pseudoniemgebruik van Nederlandse auteurs. Onderdeel van deze master was een onderzoeksstage aan het Huygens ING bij het project ‘Willem Frederik Hermans, Volledige Werken’. Sinds april 2009 werkt hij als onderzoeksmedewerker bij dit project. In 2015 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op een proefschrift over de ironische facetten van het vaak als arrogant getypeerde imago van Harry Mulisch: De ijdele façade. Over de ironische zelfpresentatie van Harry Mulisch.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • Marc van Zoggel, ‘Boer Battus versus Wim uit Parijs. De Multatuli-polemiek van Hugo Brandt Corstius en Willem Frederik Hermans’. In: Spiegel der Letteren 55 (2013), 2, 133-161.
 • Marc van Zoggel, ‘Gerard Vanter vertoont de film Storm over Azië’. In: Helleke van den Braber & Jan Gielkens (red.), In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context. Amsterdam/Antwerpen: Querido (2010), 165-172.
 • Marc van Zoggel, ‘”Revisor? Maatstaf? Spelen die ook mee dan?” De positioneringstrategieën van Hard Gras’. In: TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies 25 (2009), 37-57.

Publicaties

 • Marc van Zoggel, ‘”Een échte ironicus”. De rol van Thomas Mann in de ironieopvatting van Harry Mulisch’. In: Internationale neerlandistiek 51 (2013), 3, 201-216.
 • Bram Oostveen & Marc van Zoggel, ‘Een schitterende film, die absoluut gemaakt moet worden. Claus, Reve, Hermans en de verfilming van De stille kracht‘. In: De Parelduiker 18 (2013), 4, 2-22.
 • Marc van Zoggel, ‘Zonder auteur gaat het niet’. [Bespreking van: Eefje Claassen, Author Representations in Literary Reading] In: Spiegel der Letteren 55 (2013), 3, 424-426.
 • Marc van Zoggel, ‘Mythical Dimensions. Harry Mulisch and the Irony Concept of Thomas Mann’. In: Düsseldorfer Beiträge zur Thomas Mann-Forschung. Band 2. Eds. Miriam Albracht et al. Düsseldorf: Wellem Verlag (2013), 211-218.
 • Marc van Zoggel, ‘Willem Frederik Hermans’ beklemmende bezetenheid’. [Bespreking van: Ewoud Kieft, Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog] In: Spiegel der Letteren 55 (2013), 2, 218-220.
 • Marc van Zoggel, ‘Boer Battus versus Wim uit Parijs. De Multatuli-polemiek van Hugo Brandt Corstius en Willem Frederik Hermans’. In: Spiegel der Letteren 55 (2013), 2, 133-161.
 • Marc van Zoggel, ‘Antwoorden op vragen zonder antwoord. Cees Nooteboom mijmert verder’. In: Dietsche Warande & Belfort 158 (2013), 2, 356-361.
 • Marc van Zoggel, Commentaar bij Uit talloos veel miljoenen, in: Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 5. Romans. Onder professoren, Uit talloos veel miljoenen. Eds. Jan Gielkens & Peter Kegel. Amsterdam: De Bezige Bij (2013), 879-931.
 • Marc van Zoggel, ‘Afrekenen met Rudy? Gabriël Kousbroeks Kousboek‘. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). April (2013).
 • Marc van Zoggel, ‘Engelbewaarders en autobiografen. Echo’s van W.F. Hermans in Post Mortem van Peter Terrin’. In: Dietsche Warande & Belfort 158 (2013), 1, 160-166.
 • Marc van Zoggel, ‘Drie sterretjes‘. [Bespreking van: Nop Maas, Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven, 3: De late jaren (1975-2006)]. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). Januari (2013).
 • Marc van Zoggel, Commentaar bij Herinneringen van een engelbewaarder, in: Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 4. Romans. Herinneringen van een engelbewaarder, Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Eds. Jan Gielkens & Peter Kegel. Amsterdam: De Bezige Bij (2012), 629-669.
 • Marc van Zoggel, ‘Fortuyn en Woede. Over Oorlogshond van Robert Anker’. In: Dietsche Warande & Belfort 157 (2012), 4, 617-625.
 • Marc van Zoggel, Commentaar bij Malle Hugo, in: Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 15. Beschouwend Werk. De schrijfmachine mijmert gekkepraat, Wittgenstein, Gitaarvissen en banjoklokken, Malle Hugo. Eds. Jan Gielkens & Peter Kegel. Amsterdam: De Bezige Bij (2012), 701-715; 776-842.
 • Marc van Zoggel, ‘Een vader en een zoon. Over Rutger Kopland en Abe Lenstra‘. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). Augustus (2012).
 • Marc van Zoggel, ‘Auteursintenties in institutioneel perspectief’. [Bespreking van: Ralf Grüttemeier, Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis.] In: Spiegel der Letteren 54 (2012), 2, 276-279.
 • Marc van Zoggel, ‘Gerrit Komrij en de eindstreep‘. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). Juli (2012).
 • Marc van Zoggel, ‘Van een hartveroverende bescheidenheid. Zelfironie als intentionele auteursstrategie?’ In: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXIV – 2010. Gent (2012), 183-198.
 • Marc van Zoggel, ’Tussen aanmelding en lidwording. Hella Haasse en de Kultuurkamer‘. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). Mei (2012).
 • Marc van Zoggel, ‘Krakers en consultants. Afrekenen met de eigen tijd: Joost de Vries en Peter Buwalda’. In: Dietsche Warande & Belfort 157 (2012), 2, 305-312.
 • Marc van Zoggel, Commentaar bij De liefde tussen mens en kat, Relikwieën en documenten, Het boek der boeken, bij uitstek en Mondelinge mededelingen, in: Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 14. Beschouwend Werk. De liefde tussen mens en kat, Relikwieën en documenten, Het boek der boeken, bij uitstek, Mondelinge mededelingen, Door gevaarlijke gekken omringd. Eds. Jan Gielkens & Peter Kegel. Amsterdam: De Bezige Bij (2011), 777-801; 830-844.
 • Marc van Zoggel, ‘De tijd van mijn schrijven is eindig‘. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). Manuscript van de maand, november 2011.
 • Bram Oostveen & Marc van Zoggel, ‘The wind that ruffles your hair. De “Chrysanten, roeiers”-vertalingen van J.M. Coetzee’. In: Filter. Tijdschrift over vertalen 18 (2011), 2, 41-46.
 • Marc van Zoggel, ‘Arie Storm’. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. 121ste aanvulling. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers (2011), 1-10, A1-A2, B1-B2.
 • Marc van Zoggel, ‘Op zoek naar een groot verhaal. Over Donderhart van Thomas Blondeau’. In: Dietsche Warande & Belfort 156 (2011), 2, 309-317.
 • Marc van Zoggel, ‘Hemelse opdracht‘. Op: Textualscholarship.nl (www.textualscholarship.nl). Manuscript van de maand, februari (2011).
 • Marc van Zoggel, ‘Gerard Vanter vertoont de film Storm over Azië’. In: Helleke van den Braber & Jan Gielkens (red.), In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context. Amsterdam/Antwerpen: Querido (2010), 165-172.
 • Marc van Zoggel, ‘”Al is het geen schande er in te tuinen, niemand doet het toch graag.” De sleutelrol van de literaire kritiek in mystificaties’. In: Vooys. Tijdschrift voor letteren 28 (2010), 1, 23-31.
 • Marc van Zoggel, ‘Horen, zien en zwijgen. Een zintuiglijke roman van Peter Terrin’. In: Dietsche Warande & Belfort 155 (2010), 2, 300-307.
 • Marc van Zoggel, ‘[bespreking van] Ans J. Veltman-van den Bosch & Jan de Vet, Par Amitié. De vriendenrol van Petronella Moens’. In: De Negentiende Eeuw 33 (2009), 4, 253-254.
 • Marc van Zoggel, ‘”Mensen hebben meer dan één binnenkant.” De kannibaal en de moraal in Bart Koubaas De leraar’. In: Dietsche Warande & Belfort 154 (2009), 5-6, 904-910.
 • Marc van Zoggel, ‘Literaire pseudonimiteit als samenspel van auteur en lezer’. In: Spiegel der Letteren 51 (2009), 4, 471-494.
 • Marc van Zoggel, ‘”Revisor? Maatstaf? Spelen die ook mee dan?” De positioneringstrategieën van Hard Gras’. In: TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies 25 (2009), 37-57.
 • Marc van Zoggel, ‘”Hier sta ik: de hoofdpersoon”. Auteur, verteller en personage in Harry Mulisch’ Archibald Strohalm’. In: Vooys. Tijdschrift voor letteren 25 (2007), 4, 43-53.