Nederlands | English
 

Alfred van Weperen

Biografie:

Alfred van Weperen werkt sinds 1994 bij het Huygens ING. Hij begon met het invoeren van gegevens ten behoeve van het Repertorium Geschiedenis Nederland (RGN) en werkte tevens bij het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Daarna fungeerde hij als helpdesk voor medewerkers met vragen over computergebruik, verkocht boekpublicaties en hielp bij de organisatie van diverse congressen, boek- en databasepresentaties. Momenteel verleent hij daarnaast ook assistentie aan projecten als ‘De briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687’ en ‘De registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode, 1299-1345’, waarbij hij de originele documenten fotografeert ten behoeve van de digitale uitgave.

Onderzoeks- en andere projecten: