Nederlands | English
 

Caroline van Vliet

Biografie:

Caroline van Vliet studeerde aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie, en was vervolgens werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek als medewerkster aan het project ‘Nederlandse Bibliografie 1801-1832′ en het Afrika-Studiecentrum in Leiden. Vanaf 1991 is zij in dienst van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) waar zij zich bezighoudt met de rubriek recensies in het KNHG tijdschrift Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/ Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR). Zij is medeverantwoordelijk voor de selectie van boeken voor deze rubriek. Hiertoe onderhoudt zij contacten met uitgevers en recensenten en beheert een databank met gegevens van historici die zich in binnen- en buitenland bezighouden met de geschiedenis der Nederlanden. Tevens is zij medeverantwoordelijk voor de beeldredactie van de BMGN/LHCR en verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het tijdschrift, de website en de elektronische nieuwsbrief van het KNHG. Daarnaast is zij betrokken bij de organisatie van de KNHG congressen.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

  • G.N. van der Plaat, met medewerking van G. van Herwijnen en C. van Vliet, Kroniek 1994-2002. Lijst van voornaamste in […] verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis (Den Haag 1996-2003).
  • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Interview met Els Jacobs’, HG-Nieuws 9:1 (2002) 2-3.
  • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Op zoek naar historische achtergrondinformatie. Het Repertorium Geschiedenis Nederland’, Genealogie. Kwartaalblad van het CBG (herfst 2004) 90-91.

Overige publicaties:

  • G.N. van der Plaat, met medewerking van G. van Herwijnen en C. van Vliet, Kroniek 1994-2002. Lijst van voornaamste in […] verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis (Den Haag 1996-2003).
  • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Interview met Els Jacobs’, HG-Nieuws 9:1 (2002) 2-3.
  • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Op zoek naar historische achtergrondinformatie. Het Repertorium Geschiedenis Nederland’, Genealogie. Kwartaalblad van het CBG (herfst 2004) 90-91.