Nederlands | English
 

Milja van Tielhof

  • Dr. Milja van Tielhof
  • Senior onderzoeker
  • Afdeling Geschiedenis
  • Specialisatie: sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd
  • milja.van.tielhof@huygens.knaw.nl
  • 020-2246863

Biografie:

Milja van Tielhof studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1995 op een proefschrift over de Hollandse graanhandel in de 15e en 16e eeuw. Na haar promotie was zij werkzaam als docent en als onderzoeker bij de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Ook werkte zij enkele jaren bij het Historisch Archief van ABN AMRO. Sinds 2007 is zij in dienst van het Huygens ING. Zij leidde onder meer het programma ‘Het verenigingsleven in Nederland in de negentiende eeuw’. Dit bestaat uit een vijftal projecten waarvan vier inmiddels zijn afgesloten met de publicatie van een database op de website van het instituut. Ook werkte zij aan het project ‘Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart’. Van 2011 tot eind 2016 leidde zij een door NWO gefinancierd  programma naar de wortels van het Nederlandse poldermodel. Dit programma (een samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit)  richtte zich specifiek op de vraag hoe de oude waterschappen bestuurd werden en of daarin een voorbode gezien kan worden van de moderne Nederlandse overlegeconomie. Momenteel ontwikkelt zij een onderzoek naar de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Nederlandse steden in de vroegmoderne en moderne tijd.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

  • Bestuurslid bij Vereniging van Landbouwgeschiedenis

Belangrijkste publicaties:

  • Guest editor (met Petra J.E.M. van Dam en Piet van Cruyningen), A Global Comparison of Pre-Modern Institutions for Water Management. Special Issue Environment and History 23 (2017) 335-476.
  • ‘Forced Solidarity: Maintenance of Coastal Defences Along the North Sea Coast in the Early Modern Period’, Environment and History 21 (2015) 319-350.
  • Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Utrecht 2006), 368 pp. (met P.J.E.M. van Dam).

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure