Nederlands | English
 

Geertrui van Synghel

 • Dr Geertrui van Synghel
 • Senior researcher
 • Department of History
 • Specialisation: paleography of the Middle Ages; oorkondenleer; verhalende bronnen
 • geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)70-3315800

Biography:

Geertrui Van Synghel studied History at the University of Ghent and has been affiliated with Huygens ING since 1979. In 2006 she gained her PhD with a thesis on the urban secretariat of ‘s Hertogenbosch until approximately 1450. Besides her work at Huygens ING she also teaches at the universities of Utrecht and Ghent. From 1979 to 2000 she worked on the Oorkondenboek van Noord-Brabant (vol. II). Since 1994 she has also been the editor-in-chief of the Broncommentaren series. As of 1 December 2009 she has been seconded to the Stichting Brabantse Bronnen, where she works as a project manager and processor of the Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant. This project is a follow-up to the first two printed volumes of the Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, and has a completely digital structure. The website was developed and is hosted by Huygens ING.

Research and other projects:

Major publications:

 • Geertrui Van Synghel, ‘The Use of Records in Medieval Towns: The Case of ‘s-Hertogenbosch, Brabant’, in: Marco Mostert and Anna Adamska ed., Medieval Urban Literacy dl. 22-23 (Brepols Turnhout) [1-17] (ter perse).
 • G. Van Synghel, ‘De opkomst van de volkstaal in de West-Brabantse documentaire bronnen, 1270-1315′, in: M. Damen en L. Sicking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Middeleeuwse studies en bronnen CXXIII (Hilversum 2010) 85-98.
 • Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (2010), Tachtig oorkonden met afbeeldingen bij de teksten en tekstretrievalmogelijkheden, uitgegeven door dr. G. Van Synghel.

Publications

Contributions to institute publications:

Other publications:

Books

 • Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (2010), Tachtig oorkonden met afbeeldingen bij de teksten en tekstretrievalmogelijkheden, uitgegeven door dr. G. Van Synghel.
 • Het Bosch’ Protocol. Een praktische handleiding. Werken met Brabantse bronnen 2 (Meppel 1993).
 • Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523, uitgegeven door A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders en G.A.M. Van Synghel. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag 1997).
 • ‘Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis’. De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450 (dissertatie Universiteit Leiden 2006).
 • Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis. De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450 (Hilversum 2007).

Articles

 • ‘Het oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Werkwijze en bewerking van het tweede deel betreffende de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom’, in: A.J. Bijsterveld, B. van der Dennen en A. van der Veen (red.), Middeleeuwen in beweging. Bewoning en samenleving in het middeleeuwse Noord-Brabant: bronnen, methodiek, nieuwe resultaten (‘s-Hertogenbosch 1991) 29-35.
 • ‘Een veertiende-eeuws conflict tussen de Predikheren en het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken’, Noord-Brabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 38-51.
 • ‘Editie van de schepenoorkonden van ‘s-Hertogenbosch. Dertien oorkonden als supplement op het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311)’, in D.P. Blok e.a. (red.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 101-109.
 • ‘Het dilemma van de typologie: stadskroniek versus gewestelijke kroniek’, in: A.J. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden en R. Stein (red.), Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur-Boekproductie-Historiografie (‘s-Hertogenbosch 1998) 101-109.
 • ‘Observations on the entry and copying in the cartularies with charters of the Province of North Brabant’, in: W. Blockmans, M. Boone en Th. de Hemptinne (red.), Secretum scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier (Leuven en Apeldoorn 1999) 77-92.
 • ‘Urban Diplomatic in the Northern Low Countries’, in: W. Prevenier en Th. de Hemptinne (red.), La diplomatique urbaine en Europe au moyen age. Actes du congres de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 aout 1998 (Leuven en Apeldoorn 2000) 523-534.
 • ‘De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450′, Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (Erfgoed Brabant 2009) 12-45.
 • Regesten en transcripties van de oorkonden van het Maria Magdalenaklooster te Nijmegen (1250-1652) (Oorkonden Nonnenklooster Maria Magdalena Nijmegen 1250-1562), digitale publicatie 2009, raadpleegbaar op de website van het Regionaal Archief Nijmegen.
 • ‘De opkomst van de volkstaal in de West-Brabantse documentaire bronnen, 1270-1315′, in: M. Damen en L. Sicking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Middeleeuwse studies en bronnen CXXIII (Hilversum 2010) 85-98.
 • ‘Het stadsrecht’, in: M. Brummans, V. Roelvink en A. Vos (red.), Bossche canon (‘s-Hertogenbosch 2010) 12-13.
 • Geertrui Van Synghel, ‘The Use of Records in Medieval Towns: The Case of ‘s-Hertogenbosch, Brabant’, in: Marco Mostert and Anna Adamska ed., Medieval Urban Literacy dl. 22-23 (Brepols Turnhout) [1-17] (ter perse).