Nederlands | English
 

Geertrui van Synghel

  • Dr. Geertrui van Synghel
  • Senior-onderzoeker
  • Afdeling Geschiedenis
  • Specialisatie: middeleeuwse paleografie; oorkondenleer; verhalende bronnen
  • geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl
  • 070-3315800

Biografie:

Geertrui Van Synghel studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent en is sinds 1979 verbonden aan het Huygens ING. In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch. Zij doceerde paleografie aan de Universiteit Utrecht en was in 2009 gastprofessor aan de Universiteit Gent (Paleografie, Historische kritiek en Ontwikkeling van het schrift). Van 1979 tot en met 2000 was zij bewerker van het Oorkondenboek van Noord-Brabant. Sinds 1994 is zij tevens eindredacteur van de serie Broncommentaren. Van december 2009 tot medio 2015 was zij gedetacheerd naar de Stichting Brabantse Bronnen voor de uitgave van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant. Zij was lid van het wetenschappelijk comité en medewerker van het Boschdoc en verricht sinds 2016 onderzoek naar de verschriftelijking in Zuid-Limburg, in samenhang met de editie van de Limburgse oorkonden tot 1300. In 2018 is zij gestart met de digitale ontsluiting van de schepenregisters van ’s-Hertogenbosch 1366-1811. Sedert 2017 is zij als voorzitter van de Commissie van Toezicht en Advies betrokken bij de Charterbank Regionaal Archief Tilburg.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

  • ‘Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis’. De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450 (Hilversum 2007). 
  • Geertrui Van Synghel, ‘The Use of Records in Medieval Towns: The Case of ‘s-Hertogenbosch, Brabant’, in: Marco Mostert and Anna Adamska ed., Medieval Urban Literacy dl. 22-23 (Brepols Turnhout) [1-17] (ter perse).
  • Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, www.donb.nl.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure