Nederlands | English
 

Aafke van Oppenraay

 • Dr. Aafke van Oppenraay
 • Onderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisatie: kritische tekstuitgaven en vertaaltechnisch onderzoek van middeleeuwse teksten
 • aafke.van.oppenraay@huygens.knaw.nl
 • 020-2246820

Biografie


Aafke van Oppenraay studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde met Arabisch en middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1988 cum laude aan de UvA op een proefschrift over het eerste boek van Michael Scotus’ Arabisch-Latijnse vertaling van Aristoteles’ De generatione animalium. Van 1976 tot 1993 was zij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij NWO.

Sinds 1994 is zij werkzaam bij het Huygens ING, waar zij de tekstkritische edities bezorgt van twee Arabisch-Latijnse vertalingen door Michael Scotus: de Libri de animalibus van Aristoteles, bestaande uit 19 boeken, en de Libri de animalibus van Avicenna, eveneens bestaande uit 19 boeken. De vertalingen van beide werken, die de algehele biologie en dierkunde behandelen, werden door Scotus vervaardigd in Spanje en Italië tussen ca. 1215 en 1230. Deze projecten worden uitgevoerd onder auspiciën van de Union Académique Internationale (UAI). Naast het bestuderen van de vertaaltechniek van Michael Scotus gaat haar belangstelling uit naar de ontwikkeling van de anatomische terminologie in de Middeleeuwen.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • A.M.I. van Oppenraay (ed.), Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin Translation. Part three, books XV-XIX: Generation of Animals. With a Greek Index to De Generatione animalium by H.J. Drossaart Lulofs. Aristoteles Semitico-Latinus 5.3. Leiden-New York-Köln 1992.
 • A.M.I. van Oppenraay (ed.), Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin Translation. Part two, books XI-XIV: Parts of Animals. Aristoteles Semitico-Latinus 5.2. Leiden-Boston-Köln 1998.
 • A.M.I. van Oppenraay, ‘The reception of Aristotle’s “History of Animals” in the marginalia of some Latin manuscripts of Michael Scot’s Arabic-Latin translation’ in: The reception of Aristotle’s physical works in the Middle Ages. Essays in memory of Jozef Brams. Early Science and Medecine, 8/4 Special Issue. Leiden 2003, pp. 387-403.
 • A.M.I. van Oppenraay, The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle. With the collaboration of Resianne Fontaine. Aristoteles Semitico-Latinus 22. Leiden-Boston 2012.

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • R. Blankenborg en A.M.I. van Oppenraay, Aristotle’s ‘History of Animals’. Index verborum. Publicaties van het Constantijn Huygens Instituut deel III, Den Haag 2000.

Overige publicaties:

Boeken

 • A.M.I. van Oppenraay, Het eerste boek van Michael Scotus’ vertaling van Aristoteles’ ‘De generatione animalium’ (= Libri de animalibus XV-XIX) uit het Arabisch. Proeve van een tekstkritische uitgave. Diss. UvA 1988 (ongepubliceerd).
 • A.M.I. van Oppenraay, Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin Translation. Part three, books XV-XIX: Generation of Animals. With a Greek Index to De Generatione animalium by H.J. Drossaart Lulofs. Aristoteles Semitico-Latinus 5.3. Leiden-New York-Köln 1992.
 • A.M.I. van Oppenraay, Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin Translation. Part two, books XI-XIV: Parts of Animals. Aristoteles Semitico-Latinus 5.2. Leiden-Boston-Köln 1998.
 • R. Blankenborg en A.M.I. van Oppenraay, Aristotle’s ‘History of Animals’. Index verborum. Publicaties van het Constantijn Huygens Instituut deel III, Den Haag 2000.
 • A.M.I. van Oppenraay, The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle. With the collaboration of Resianne Fontaine. Aristoteles Semitico-Latinus 22. Leiden-Boston 2012.

Artikelen in bundels en tijdschriften

 • A.M.I. van Oppenraay, ‘Quelques particularités de la Méthode de Traduction de Michel Scot’. In: Rencontres de Cultures dans la Philosophie Médiévale. Traductions et Traducteurs de l’Antiquité tardive au XIVe Siècle. Ed. J. Hamesse, M. Fattori. Louvain-la-Neuve, Cassino 1990, p. 121-129.
 • A.M.I. van Oppenraay, ‘In memoriam H.J. Drossaart Lulofs’. In: Bulletin de Philosophie Médiévale, nr. 40 (1998), p. 145-146.
 • A.M.I. van Oppenraay, ‘Michael Scot’s Arabic-Latin Translation of Aristotle’s Books on Animals. Some remarks concerning the relation between the translation and its Arabic and Greek sources’. In: Aristotle’s Animals in the Middle Ages and Renaissance. Ed. C. Steel, G. Guldentops, P. Beullens. Mediaevalia Lovaniensia Series I, Studia XXVII, Leuven 1999, p. 31-43.
 • A.M.I. van Oppenraay, ‘Michael Scot’s Latin Translation of Avicenna’s Treatise on Animals. Some Preliminary Remarks on the Future Edition.’ In: Tradition et Traduction. Les textes philosophiques et scientifiques grecs au Moyen Age latin. Hommage à Fernand Bossier. Ed. R. Beyers, J. Brams, D. Sacré, K. Verrycken. Ancient and Medieval Philosophy Series I, XXV, Leuven 1999, p. 107-114.
 • A.M.I. van Oppenraay, ‘Die neunzehn Tierbücher von Aristoteles. Eine Edition der arabisch-lateinischen Übersetzung von Michael Scotus.’ In: Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers. Beihefte zu Editio Bd. 18 2002), pp. 353-357.
 • Aafke van Oppenraay, ‘Schrijvers, scribae en serpenten: “herpetologie” in de middeleeuwse volkstaal’. Naar aanleiding van: M. van der Voort, ‘Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants “Der naturen bloeme”.’ Middeleeuwse Studies en Bronnen LXXV, Hilversum, Verloren, 2001. In: Queeste 9, nummer 1, 2002, pp. 67-71.
 • A.M.I. van Oppenraay, ‘The reception of Aristotle’s “History of Animals” in the marginalia of some Latin manuscripts of Michael Scot’s Arabic-Latin translation.’ In: The reception of Aristotle’s physical works in the Middle Ages. Essays in memory of Jozef Brams. Early Science and Medecine, 8/4 Special Issue. Leiden 2003, pp. 387-403.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Some Recent Findings in Michael Scot’s Arabic-Latin Translation of Aristotle’s History of Animals’. In: A. Vrolijk en J.P. Hogendijk, O ye Gentlemen: Arabic Studies on Science and Literary Culture. In Honour of Remke Kruk (Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies. Volume LXXIV). Leiden-Boston 2007, pp. 35-38.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Zur Überlieferung von Aristoteles PA IV 9. 684b22 ‘hoosper ei tis noèseien ep’ eutheias’. In: A. Akasoy en W. Raven, Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Text, Transmission and Translation, in Honour of Hans Daiber (Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies. Volume 75). Leiden-Boston 2008, pp. 403-411.
 • A.M.I. van Oppenraay, E. Corti, R. Ricciardi. ‘Conrad Gessner, l’atteggiamento del galli sine gallinis, Alberto Magno e la regione di Leylychynie’. Atti della Accademia Pontaniana, LVII, Napoli 2008, pp. 59-68.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Partridges, quails and domestic cocks: the case of homosexual “widowers” from Aristotle to Gessner – and a geographic mystery’. Aviculture Europe, www.aviculture-europe.nl, February 2010.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Patrijzen, kwartels en hanen: het verschijnsel van de homosexuele “weduwnaars” van Aristoteles tot Gessner – en de naam van een mysterieuze landstreek.’ Aviculture Europe, www.aviculture-europe.nl, February 2010.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘The Letter before the Spirit: the Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle.’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 51 (2009), 2010, Essay Report pp. 263-280.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Fonkelend juweel.’ Huygens Instituut Platform Teksteditie, column October 2010.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘An editorial problem concerning the first two books of Aristotle’s Historia animalium in the translation by Michael Scot.’ In: The Aristoteles Latinus: Past, Present, Future. Handelingen van het Contactforum 29-30 April 2005. P. De Leemans, C. Steel (eds.). Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), Brussel 2009 (2011), pp. 59-65.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘The Critical Edition of Aristotle’s De animalibus in the Arabic-Latin Translation of Michael Scot. Its Purpose and Its Significance for the History of Science’. In: A.M.I. van Oppenraay (Ed.), The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Reception of Aristotle. With the collaboration of Resianne Fontaine. Aristoteles Semitico-Latinus 22, Leiden-Boston 2012, pp. 331-344.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Michael Scot’s Translation of Aristotle’s Books on Animals and the Pleasures of Knowledge’ in Quaestio, Special Issue: Pleasures of Knowledge. Proceedings of the International Congress of Medieval Philosophy, Société Internationale pour L’Étude de la Philosophie Médiévale, Freising August 20-25 2012 (In druk).
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Ego en andere raadsels in middeleeuwse margeteksten’. In: Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel (red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam-Münster 2014, pp. 125-128.
 • A.M.I. van Oppenraay. ‘Vertrouwelijkheid in de dierkundeboeken van Aristoteles’. In: Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout en Ronald Sluijter (red.), In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. Hilversum 2014, pp. 257-264.