Nederlands | English
 

Aafke van Oppenraay

  • Dr. Aafke van Oppenraay
  • Onderzoeker
  • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
  • Specialisatie: kritische tekstuitgaven en vertaaltechnisch onderzoek van middeleeuwse teksten
  • aafke.van.oppenraay@huygens.knaw.nl
  • 020-2246820

Biografie


Aafke van Oppenraay studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde met Arabisch en middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1988 cum laude aan de UvA op een proefschrift over het eerste boek van Michael Scotus’ Arabisch-Latijnse vertaling van Aristoteles’ De generatione animalium. Van 1976 tot 1993 was zij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij NWO.

Sinds 1994 is zij werkzaam bij het Huygens ING, waar zij de tekstkritische edities bezorgt van twee Arabisch-Latijnse vertalingen door Michael Scotus: de Libri de animalibus van Aristoteles, bestaande uit 19 boeken, en de Libri de animalibus van Avicenna, eveneens bestaande uit 19 boeken. De vertalingen van beide werken, die de algehele biologie en dierkunde behandelen, werden door Scotus vervaardigd in Spanje en Italië tussen ca. 1215 en 1230. Deze projecten worden uitgevoerd onder auspiciën van de Union Académique Internationale (UAI). Naast het bestuderen van de vertaaltechniek van Michael Scotus gaat haar belangstelling uit naar de ontwikkeling van de anatomische terminologie in de Middeleeuwen.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

  • A.M.I. van Oppenraay (ed.), Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin Translation. Part three, books XV-XIX: Generation of Animals. With a Greek Index to De Generatione animalium by H.J. Drossaart Lulofs. Aristoteles Semitico-Latinus 5.3. Leiden-New York-Köln 1992.
  • A.M.I. van Oppenraay (ed.), Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin Translation. Part two, books XI-XIV: Parts of Animals. Aristoteles Semitico-Latinus 5.2. Leiden-Boston-Köln 1998.
  • A.M.I. van Oppenraay, ‘The reception of Aristotle’s “History of Animals” in the marginalia of some Latin manuscripts of Michael Scot’s Arabic-Latin translation’ in: The reception of Aristotle’s physical works in the Middle Ages. Essays in memory of Jozef Brams. Early Science and Medecine, 8/4 Special Issue. Leiden 2003, pp. 387-403.
  • A.M.I. van Oppenraay, The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle. With the collaboration of Resianne Fontaine. Aristoteles Semitico-Latinus 22. Leiden-Boston 2012.

Publicaties:

Research output in Pure

Activities in Pure