Nederlands | English
 

Ton van Kalmthout

foto Ton van Kalmthout website

Biografie

Ton van Kalmthout behaalde zijn doctoraalexamen in de Nederlandse Taal- en Letterkunde cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hij werkte als leraar Nederlands en doceerde letterkunde aan de lerarenopleidingen Nederlands van de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ook werkte hij als docent en postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is Ton van Kalmthout senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij onderzoek doet naar de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.

Onderzoeks- en andere projecten

Nevenfuncties

 • Affiliate research associate van het Centre for Historical Culture (EUR)
 • Bestuurslid van de Coornhert Stichting
 • Bestuurslid van de Stichting Réveil Archief
 • Gastdocent bij de KU Leuven, campus Brussel
 • Lid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Lid van de klankbordcommissie van het project ‘Weerkaatsingen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanuit Hongaars perspectief’
 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Uitgeverij Verloren)
 • Redacteur van de boekenreeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (Uitgeverij Verloren)
 • Redacteur van de boekenreeks Women Writers in History (Brill Publishers)

Overige informatie

Enkele belangrijke publicaties

 • ‘Translation as a Complementary Factor in Cultural Repertoire Formation’, in: Arcadia 44 (2009) 2, p. 335-351.
 • ‘The Sound of Literature. Secondary School Teaching on Reading Aloud and Silent Reading, 1880-1940’, in: Graham Allen, Carrie Griffin & Mary O’Connell (eds.), Readings on Audience and Textual Materiality. London: Pickering & Chatto, 2011, p. 143-153, 191-194.
 • ‘Futurism in the Netherlands, 1909-1940’ in: Günter Berghaus (ed.), International Yearbook of Futurism Studies 2014. Berlin-Boston: De Gruyter, 2014, 165-201.
 • ‘Scientification and Popularization in the Historiography of World Literature, 1850-1950. A Dutch Case Study’, in: Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities. Volume III: The Modern Humanities. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 299-311.
 • ‘Beam of a Many-Coloured Spectrum. Comparative Literature in the Second Half of the Nineteenth Century’, in: Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 179-207.

Publicaties

Alle publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure