Nederlands | English
 

Michel van Gent

 • Dr. Michel van Gent
 • Onderzoeker
 • Afdeling Digitaal Databeheer
 • Specialisatie: laat-middeleeuwse geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden; sportgeschiedenis
 • michel.van.gent@huygens.knaw.nl
 • 020-2246865

Biografie

Michel van Gent studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden) waar hij ook werkte als docent middeleeuwse geschiedenis. In 1994 promoveerde hij er op een proefschrift over Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk. Na zijn promotie trad hij in dienst van het Huygens ING, waar hij onder meer betrokken was bij de edities van de Beierse rekeningen, een project over de dagvaarten van Holland en een bronnenoverzicht voor het middeleeuwse Holland, Zeeland en Gelre. Ook was hij verantwoordelijk voor de digitale databank ‘Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van de Staten en steden in Gelre en Zutphen, 1423-1584′. Op dit moment werkt hij aan het project ‘Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940′, een databank waarin alle bonden en verenigingen op het gebied van gymnastiek, hockey, korfbal, schaken, tennis en voetbal opgenomen worden.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • ‘Pertijelike saken’. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk. Hollandse Historische Reeks 22 (Den Haag 1994).
 • ‘Oude politiek op moderne wijze vastgelegd. De ING-databank ‘Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584”, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 98 (2007), 29-50.
 • `Van bondgenoot tot boeman. Hoofdlijnen in de verhouding tussen Arnold van Gelre en Filips van Bourgondië tot 1457′, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 101 (2010), 81-113.

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544 (Deel 2: 1433-1467. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices)
 • Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. (Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis voor 1500.)
 • Rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
 • Rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode (Serie I, De hofrekeningen en de dijkgraafrekeningen van de Grote Waard.Deel 1358-1361)
 • Rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode (Serie I, De rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard. Deel 1393-1396)
 • Uit diverse bronnen gelicht (Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag)

Overige publicaties:

 • Een Fikse geschiedenis. Een kroniek van de CKV Fiks 1945-1971 (Oegstgeest 1987).
 • ‘Hoeken en Kabeljauwen in Leiden 1477-1481. Een nieuw overzicht’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 79 (1987), 35-61.
 • ‘De instructies van Maximiliaan met betrekking tot de Hoekse bezetting van Leiden (januari – april 1481)’, in: J.W. Marsilje, P.J.M. de Baar, J.F. Jacobs e.a., Uit Leidse bron geleverd (Leiden 1989), 96-101.
 • ‘Vitesse. De eerste de beste korfbalclub van Leiden (1904-1932)’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 81 (1989), 130-154.
 • ‘De Hoekse factie in Leiden circa 1445-1490: het verhaal van verliezers’, in J.W. Marsilje (ed.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland (Hilversum 1990), 122-140.
 • ‘Jan van Egmond: een Hollands succesverhaal’, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 95 (1991), 259-269.
 • ‘The dukes of Burgundy and Dordrecht: a financial account of their relationship from 1425 to 1482′, in: Publications du Centre Européen d’études Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 33 (1993), 61-74.
 • ‘Pertijelike saken’. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk. Hollandse Historische Reeks 22 (Den Haag 1994).
 • ‘Hoeken en Kabeljauwen in de landelijke politiek en het taalgebruik van de Late Middeleeuwen’, in: Herman Beliën en Gert-Jan van Setten (red.), Dossier Geschiedenis Dagen 1994 (Amsterdam 1995), 21-26.
 • Biografieën in Raphaël de Smedt (ed.), Les chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or au XVe siècle (Frankfurt am Main e.a. 1994), nrs. 43 (Renaud II de Brederode); 44 (Henry II van Borselen); 58 (Adolphe d’Egmond); 78 (Guillaume d’Egmond); 79 (Wolfart VI van Borselen); 101 (Jean d’Egmond) en 103 (Jean van Cruiningen).
 • ‘Een Hollandse luis in de Bourgondische pels. Het politieke optreden van Reinoud II van Brederode’, in: In het land van Brederode. Historisch tijdschrift voor het Land van Vianen 20-1/2 (1995), 2-52.
 • ‘De belangrijkste gevangenen van kasteel Duurstede. De tweedracht tussen David van Bourgondië en de Brederodes in de tweede helft van de vijftiende eeuw’, in: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ 30-4 (1996), 90-116.
 • ‘Vijftien mannen achter Jacoba van Beieren’, in: Historisch Tijdschrift Holland 29-3 (1997), 127-142.
 • ‘Rumoer in de rekeningen: Hoeken en Kabeljauwen in de stadsrekeningen van Gouda’, in: Tidinge ‘Die Goude’ 16 (1998), 5-32.
 • ‘Van ridders tot baronnen. De Wassenaers in de Middeleeuwen (1200-1523)’, in: Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (Zoetermeer 2000), 2 -75 (met A. Janse).
 • ‘Les principautés du Nord (supplement). Comtés de Hollande et Zélande – Duché de Gueldre (1473-1477, 1481-1491)’, in: Robert-Henri Bautier et Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Les états de la maison de Bourgogne I (Parijs 2001), 597-726.
 • ‘Politiek. Een eigen koers’, in: P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002), 60-81 (met K. Goudriaan en R.P. de Graaf).
 • ‘Om trefliken saken den lande aengaende. Landelijke bijeenkomsten in het hertogdom Gelre uit 1423-1584 in een databank’, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 94 (2003), 26-46.
 • ‘Oude politiek op moderne wijze vastgelegd. De ING-databank ‘Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584”, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 98 (2007), 29-50.
 • ‘Op weg naar een databank vol nationale sportgegevens’, in: De Sportwereld. Magazine voor geschiedenis en achtergronden van de sport 48 (lente 2008), 19-23.
 • ‘In de ban van het rijk. De relatie van hertog Arnold van Gelre met rooms-koning Sigismund en hertog Filips van Bourgondié, 1423-1437,’ in: Mario Damen en Louis Sikking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum 2010), 31-42.
 • ‘Het Sportproject van het ING: een korte tussenstand met een oproep’, in: De Sportwereld. Magazine voor geschiedenis en achtergronden van de sport 55 (voorjaar 2010), 7-10.
 • `Van bondgenoot tot boeman. Hoofdlijnen in de verhouding tussen Arnold van Gelre en Filips van Bourgondië tot 1457′, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 101 (2010), 81-113.