Nederlands | English
 

Michel van Gent

 • Dr Michel van Gent
 • Researcher
 • Department of Digital Data Management
 • Specialization: late medieval history of the North Netherlands; sports history
 • michel.van.gent@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)20-2246865

Biography:

Michel van Gent studied History at Leiden University, where he also worked as a teacher of Medieval History. In 1994 he gained his PhD with a thesis on ‘Hoeken en Kabeljauwen’ in the Burgundian-Austrian era. After gaining his PhD he entered into employment with Huygens ING, where he was involved in the editions of the ‘Beierse rekeningen’ (accounts of the region under the Van Beieren family), a project covering the legal records of Holland and an overview of the sources for medieval Holland, Zeeland and Gelre. He was also responsible for the ‘Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van de Staten en steden in Gelre en Zutphen, 1423-1584′ digital databank. At present he is working on the project entitled ‘Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940′, a databank in which all the associations and clubs in the fields of gymnastics, hockey, korfball, chess, tennis and football are included.

Research and other projects:

Major publications:

 • Michel van Gent, ‘“Pertijelike saken”. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk’ in: Hollandse Historische Reeks 22, The Hague 1994.
 • Michel van Gent, ‘Oude politiek op moderne wijze vastgelegd. De ING-databank “Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584”’. In: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 98 (2007), 29-50.
 • Michel van Gent, ‘Van bondgenoot tot boeman. Hoofdlijnen in de verhouding tussen Arnold van Gelre en Filips van Bourgondië tot 1457’. In: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 101 (2010), 81-113.

Publications

Contributions to institute publications:

Other publications:

 • Een Fikse geschiedenis. Een kroniek van de CKV Fiks 1945-1971 (Oegstgeest 1987).
 • ‘Hoeken en Kabeljauwen in Leiden 1477-1481. Een nieuw overzicht’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 79 (1987), 35-61.
 • ‘De instructies van Maximiliaan met betrekking tot de Hoekse bezetting van Leiden (januari – april 1481)’, in: J.W. Marsilje, P.J.M. de Baar, J.F. Jacobs e.a., Uit Leidse bron geleverd (Leiden 1989), 96-101.
 • ‘Vitesse. De eerste de beste korfbalclub van Leiden (1904-1932)’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 81 (1989), 130-154.
 • ‘De Hoekse factie in Leiden circa 1445-1490: het verhaal van verliezers’, in J.W. Marsilje (ed.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland (Hilversum 1990), 122-140.
 • ‘Jan van Egmond: een Hollands succesverhaal’, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 95 (1991), 259-269.
 • ‘The dukes of Burgundy and Dordrecht: a financial account of their relationship from 1425 to 1482′, in: Publications du Centre Européen d’études Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 33 (1993), 61-74.
 • ‘Pertijelike saken’. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk. Hollandse Historische Reeks 22 (Den Haag 1994).
 • ‘Hoeken en Kabeljauwen in de landelijke politiek en het taalgebruik van de Late Middeleeuwen’, in: Herman Beliën en Gert-Jan van Setten (red.), Dossier Geschiedenis Dagen 1994 (Amsterdam 1995), 21-26.
 • Biografieën in Raphaël de Smedt (ed.), Les chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or au XVe siècle (Frankfurt am Main e.a. 1994), nrs. 43 (Renaud II de Brederode); 44 (Henry II van Borselen); 58 (Adolphe d’Egmond); 78 (Guillaume d’Egmond); 79 (Wolfart VI van Borselen); 101 (Jean d’Egmond) en 103 (Jean van Cruiningen).
 • ‘Een Hollandse luis in de Bourgondische pels. Het politieke optreden van Reinoud II van Brederode’, in: In het land van Brederode. Historisch tijdschrift voor het Land van Vianen 20-1/2 (1995), 2-52.
 • ‘De belangrijkste gevangenen van kasteel Duurstede. De tweedracht tussen David van Bourgondië en de Brederodes in de tweede helft van de vijftiende eeuw’, in: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ 30-4 (1996), 90-116.
 • ‘Vijftien mannen achter Jacoba van Beieren’, in: Historisch Tijdschrift Holland 29-3 (1997), 127-142.
 • ‘Rumoer in de rekeningen: Hoeken en Kabeljauwen in de stadsrekeningen van Gouda’, in: Tidinge ‘Die Goude’ 16 (1998), 5-32.
 • ‘Van ridders tot baronnen. De Wassenaers in de Middeleeuwen (1200-1523)’, in: Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (Zoetermeer 2000), 2 -75 (met A. Janse).
 • ‘Les principautés du Nord (supplement). Comtés de Hollande et Zélande – Duché de Gueldre (1473-1477, 1481-1491)’, in: Robert-Henri Bautier et Janine Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Les états de la maison de Bourgogne I (Parijs 2001), 597-726.
 • ‘Politiek. Een eigen koers’, in: P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002), 60-81 (met K. Goudriaan en R.P. de Graaf).
 • ‘Om trefliken saken den lande aengaende. Landelijke bijeenkomsten in het hertogdom Gelre uit 1423-1584 in een databank’, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 94 (2003), 26-46.
 • ‘Oude politiek op moderne wijze vastgelegd. De ING-databank ‘Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584”, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 98 (2007), 29-50.
 • ‘Op weg naar een databank vol nationale sportgegevens’, in: De Sportwereld. Magazine voor geschiedenis en achtergronden van de sport 48 (lente 2008), 19-23.
 • ‘In de ban van het rijk. De relatie van hertog Arnold van Gelre met rooms-koning Sigismund en hertog Filips van Bourgondié, 1423-1437,’ in: Mario Damen en Louis Sikking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum 2010), 31-42.
 • ‘Het Sportproject van het ING: een korte tussenstand met een oproep’, in: De Sportwereld. Magazine voor geschiedenis en achtergronden van de sport 55 (voorjaar 2010), 7-10.
 • `Van bondgenoot tot boeman. Hoofdlijnen in de verhouding tussen Arnold van Gelre en Filips van Bourgondië tot 1457′, in: Bijdragen en mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland 101 (2010), 81-113.