Nederlands | English
 

Marijke van Faassen

 • Dr. Marijke van Faassen
 • Senior onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisaties: politiek-institutionele geschiedenis van Nederland; internationale betrekkingen; migratiegeschiedenis
 • marijke.van.faassen@huygens.knaw.nl
 • 020-2246883

Biografie

Marijke van Faassen studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie verrichtte ze enige tijd onderzoek in opdracht. Sinds 1989 is ze als onderzoeker in dienst bij het Huygens ING waar zij aan diverse projecten heeft gewerkt. Zo schreef ze in 1994 mee aan de teksten voor het toenmalige Nederlandse paspoort, bezorgde de dagboeken van de oud-liberaal politicus en minister van Buitenlandse Zaken W.H. de Beaufort (1845-1918) en de laatste drie delen van de Buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. De laatste jaren leidde ze projecten die zich naast bronontsluiting ook op analytisch onderzoek richten: ‘Grondwetscommissies 1883-1983’, dat betrekking heeft op grondwetsherzieningen in Nederland en ‘Emigratie 1945-1967‘, dat de naoorlogse emigratie vanuit Nederland onderzoekt. Dit laatste vormde tevens het onderwerp waarop zij in 2014 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel bereidt zij een project voor over Nederlands-Australische migratie in nauwe samenwerking met een aantal Australische Digital Humanities experts.

Onderzoeks- en andere projecten

Migrant: Mobilities and Connection

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM)

Belangrijkste publicaties

 • Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967 (Den Haag 2014)
 • ‘Invisibility and selectivity. Introduction to the special issue on Dutch overseas migration in the nineteenth and twentieth century edited by Marlou Schrover and Marijke van Faassen’ in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 7, nr. 2 (2010) 3-32 (samen met Marlou Schrover).
 • ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics’ in: Parliaments, Estates & Representation 29 (2009) 3-15 (samen met Ida Nijenhuis, Jan Burgers, Eef Dijkhof en Karin van Leeuwen).

Bijdragen aan instituutspublicaties:

Overige publicaties:

 • Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967 (Den Haag 2014)
 • Invisibility and selectivity. Introduction to the special issue on Dutch overseas migration in the nineteenth and twentieth century’ in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 7, nr. 2 (2010) 3-32 (samen met Marlou Schrover).
 • Invisibility and selectivity. Special issue on Dutch overseas migration in the nineteenth and twentieth century edited by Marlou Schrover and Marijke van Faassen. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 7, nr. 2 (2010).
 • ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics’, Parliaments, Estates & Representation 29 (2009) 3-15 (samen met Ida Nijenhuis, Jan Burgers, Eef Dijkhof en Karin van Leeuwen).
 • ‘Geregistreerde emigrantenlevens. Behartiging van belangen van Nederlanders in het naoorlogse Australië’ in: Bob de Graaff en Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.
 • ‘Achter de feiten aan. Emigratiebeleid en emigrantenlevens in archieven’ in: Nationaal Archief Magazine 2005/4, 4-9.
 • ‘The Netherlands in the World. Documentary Editing Programmes on Dutch International Relations of the Institute of Netherlands History’ in: Proceedings of the 7th International Conference of Editors of Diplomatic Documents (Canberra 2004) 24-29.
 • ‘In de marge. Het Nederlandse buitenlands beleid in de jaren 1940-1945′ in: Bert van der Zwan, Albert Kersten, Ton van Zeeland (red.), Het Londens archief. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003) 9-21.
 • ‘Public availability of diplomatic archives in the Netherlands’, Documenting Diplomacy in the 21st Century. Proceedings of the Sixth Conference of Editors of Diplomatic Documents (Washington DC 2002) 64-66.
 • ‘Vrouwen in den vreemde. Emigratievoorlichting door het Nederlandse Vrouwen Comité’ in: Spiegel Historiael 37 (2002) 324-329.
 • ‘Goodbye, Mr. Churchill’. Anglo-Dutch relations during the Second World War’ in: Nigel Ashton and Duco Hellema (eds.) Unspoken allies. Anglo-Dutch relations since 1780 (Amsterdam 2001) 155-178 (samen met A.E. Kersten).
 • ‘Min of meer misbaar. Naoorlogse emigratie vanuit Nederland: achtergrond en organisatie, particuliere motieven en overheidsprikkels, 1946-1967′ in: Saskia Poldervaart, Willem Schilt en Hanneke Willems (red.) Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen (Amsterdam 2001) 50-67.
 • ‘Venu trop tard dans un siècle trop vieux? Willem Hendrik de Beaufort, minister van Buitenlandse Zaken 1897-1901′ in: D. Hellema, C. Wiebes en B. Zeeman (red.), Vijfde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek (Den Haag 1999) 11-23, 313-314.
 • ‘Keywords for the future: guides to the past’ in: Leopoldo Nuti (ed.), Diplomatic sources and international crises. Proceedings of the 4th Conference of Editors of Diplomatic Documents. Rome 19, 20, 21 September 1996 (Rome 1998) 45-48.
 • ‘Toegankelijker dan gedacht. De rapporten van de ‘Commissie tot onderzoek naar de houding van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren tegenover Nederlandse uitgewekenen’ (De Commissie Cleveringa)’ in: D.A. Hellema, C. Wiebes en B. Zeeman, Buitenlandse Zaken. Vierde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek (Den Haag 1998) 121-127.
 • ‘Het Basis Selectie Document van Buitenlandse Zaken besproken. Verslag van bevindingen van de landelijke Werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Buitenlandse Politiek en Europese Integratie (wgnbpei)’ in: D.A. Hellema, C. Wiebes en B. Zeeman, Buitenlandse Zaken. Vierde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek (Den Haag 1998) 107-120.
 • ‘Boekbespreking Gerard Aalders and Cees Wiebes in: The Art of Cloaking Ownership. The secret collaboration and protection of the German war industry by the neutrals. The case of Sweden (Amsterdam 1996)’ NEHA-bulletin 10 (1996) 16-17.
 • ‘Het geheim van Beel. Of: hoe zit het met de bronnen.’Biografie bulletin 6 (1996) 200-205.
 • ‘Verslag 3rd Conference of Editors of Diplomatic Documents, te Ottawa, mei 1994’ in: Bronontsluiting voor de negentiende en twintigste eeuw. Teksten van een symposium georganiseerd door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag 1995) 78-84 (samen met Bob de Graaff).
 • ‘EAT: Editing Apart Together: Personnel and the aspects of continuity and coordination’in: J. Hilliker and M. Halloran, Diplomatic Documents and their users. Proceedings of the Third Conference of Diplomatic Documents ottawa, 11-13 May 1994 (Ottawa 1995) 16-18.
 • ‘”Een fietstocht van een week of zeven. Verzetsaktiviteiten van BZ-ambtenaren.’ in: BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd. Speciale uitgave van het personeelsblad voor de medewerkers van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken (Den Haag 1995), 17-19.
 • ‘3rd Conference of Editors of Diplomatic Documents, Ottawa, 12-13 mei 1994’ in: Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek 1994 I (1994) 127-133 (samen met Bob de Graaff)
 • ‘De kunst van het evenwicht. Domela en De Miranda, socialisten in de biografie.’ in: Biografie bulletin 4 (1994), 60-66.
 • Jahrbuch der historischen forschung in der Bundesrepublik Deutschland: Berichtsjahr 1990 in: Theoretische Geschiedenis vol. 21 (1994), afl. 1, pag. 67 (boekbespreking)
 • ‘Met gepaste afstand. Het dagboek van W.H. de Beaufort.’ in: Biografie bulletin vol. 3, afl. 2 (1993), 122-131.
 • ‘Het dagboek. Een bron als alle andere?’ in: Theoretische Geschiedenis vol. 18 (1991) 3-16, 116
 • 20 jaar Roosevelthuis. Oefenplaats voor integratie (Driebergen 1989).

 

Webpublicaties van lezingen

 • Het zoutende zout? Emigratie tussen missie en bevolkingspolitiek (2009).
 • Jongens van De Witt. Beeldvorming van twee kanten? Nederlandse emigratie naar Australië, 1945-1967 (2006).
 • The Archivist, the Editor and their Public. The Dutch Case (2004).
 • In de marge. De Nederlandse buitenlandse politiek in documenten (2003)
 • Het reizende evangelie. Dominee Cees Bregman en de naoorlogse emigratie uit Nederland (2000).