Nederlands | English
 

Margit van der Steen

Biografie

Na haar studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen was Margit van der Steen tien jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht als directeur van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies. Namens de Nederlandse regering nam ze deel aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003 en sprak daar ook een statement uit. ALs directeur/eigenaar van AETAS.Bureau voor leeftijdsvraagstukken, gender en diversiteit werkte ze sinds 2001 als onafhankelijk onderzoeker en adviseur voor kennisinstellingen, de landelijke politie, ministeries en maatschappelijke organisaties. In 2011 promoveerde ze aan de Universiteit Leiden  op een dissertatie over de socialist, socioloog en feminist Hilda Verwey-Jonker, getiteld: Drift en Koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004) (Bert Bakker 2011, tweede druk).
Sinds 2011 is ze verbonden aan het Huygens ING als  coördinator van de landelijke Onderzoekschool Politieke Geschiedenis en secretaris van de international Association for Political History. Deze parttime functie combineerde ze met postdoc posities aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1 november 2017 is ze ook als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden.

Onderzoeksproject

Coördinatie Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. De OPG verzorgt onderwijs aan promovendi, versterkt (internationale) samenwerking en zet zich in om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de politieke geschiedenis te bevorderen. www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl

Nevenfuncties

  • Coördinator, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Voorzitter Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Gendergeschiedenis
  • Directeur/eigenaar Aetas, bureau voor leeftijdsvraagstukken, gender en diversiteit

Selectie van recente publicaties

  • Onderzoeksrapport: De stem van het volk. Een vooronderzoek naar antipolitieke sentimenten in Den Haag (1945-2010). (2011)
  • Dissertatie Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Het proefschrift is verschenen in een handelseditie bij Bert Bakker (Amsterdam 2011, tweede druk).
  • ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’. Het leven van Joke Smit, Historica, 32(2009) Februari, 29
  • Levensbericht Hilda Verwey-Jonker, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006-2007 (Leiden 2008) 149-157
  • Lemma Hilda Verwey-Jonker. In: Biografisch Woordenboek van Nederland VI (Den Haag 2008) 231-234
  • Een strijdbare intellectueel. Het uitzonderlijke leven van Hilda Verwey-Jonker, Biografie Bulletin 16(2006) 43-46
  • Gender and/in European research. Recommendations for the Fifth Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (Utrecht 1998, tweede druk)

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure

Na haar studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen was Margit van der Steen tien jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht als directeur van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies. Namens de Nederlandse regering nam ze deel aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003. Als directeur/eigenaar van AETAS. Bureau voor leeftijdsvraagstukken, gender en diversiteit en werkt ze sinds 2001 als onafhankelijk onderzoeker en adviseur voor ministeries, politie, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Sinds 2010 is ze tevens (part time) gastonderzoeker aan het Centre for Modern Urban Studies (Campus Den Haag, Universiteit Leiden). Per 15 mei 2011 is ze (part time) werkzaam voor het Huygens ING. Ze is voorzitter van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Gendergeschiedenis en lid van het bestuur van de werkgroep Biografie.

Haar in 2006 begonnen onderzoek naar het leven van de socialist, socioloog en feminist Hilda Verwey-Jonker (1908-2004) mondde uit in een op 24 februari 2011 aan de Leidse universiteit verdedigd proefschrift, getiteld Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004).