Nederlands | English
 

Charles van den Heuvel

 • Prof. dr. Charles van den Heuvel
 • Afdelingshoofd Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisaties: wetenschapsgeschiedenis; kunst, architectuur en stedenbouwgeschiedenis; geschiedenis van bibliotheek- en informatiewetenschappen; geschiedenis van het World Wide Web; digital humanities
 • Charles.van.den.heuvel@huygens.knaw.nl
 • 020 224 69 00

Biografie:

Charles van den Heuvel studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1991 op een proefschrift over de introductie van de Italiaanse steden- en vestingbouw in de Nederlanden in de periode 1540-1609. Na zijn studie werkte hij in diverse functies onder meer aan het Nederlands Kunsthistorisch Instituut te Florence en verschillende universiteiten. Tevens was hij senior onderzoeker bij de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences van de KNAW. Sinds januari 2011 is hij bij het Huygens ING onderzoeksleider wetenschapsgeschiedenis en themaleider ‘Circulation of Knowledge’. Vanaf 2013 bekleedt hij de leerstoel ‘Digitale methoden en geschiedwetenschappen, i.h.b. de geschiedenis van kennis- en informatiewetenschappen’, aan de Universiteit van Amsterdam. Verder neemt hij als onderzoeker deel aan het Alfalab van de KNAW en is hij lid van de e-Humanities Research Group van de KNAW. Zijn meest recente onderzoek binnen het Huygens ING handelt over de relaties tussen wetenschapsgeschiedenis en de geschiedenis van de bibliotheek en informatiewetenschappen. In het bijzonder richt hij zich hierbij op de geschiedenis van classificatie van de wetenschappen en de (visuele) representatie van (universele) kennis en de geschiedenis van het Word Wide Web. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op de toepassing van digitale middelen en methoden in de geesteswetenschappen. Hij is de p.i van het Investeringen NWO-groot project: Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age.

Onderzoeks- en andere projecten:

Overige informatie:

Belangrijkste publicaties:

 • C. van den Heuvel, ‘De Huysbou’, A reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin, History of science and scholarship in the Netherlands volume 7 KNAW-Edita, Amsterdam (KNAW-Edita) 2005, 545 pp.
 • C. van den Heuvel, Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a Historical Perspective. The designs of Paul Otlet (1868-1944) for telecommunication and machine readable documentation to organize research and society, Knowledge Organization, 2009 – 36 (4)pp. 214-226.
 • C. van den Heuvel, ‘Building Society, Constructing Knowledge, Weaving the Web. Otlet’s visualizations of a global information society and his concept of a universal civilization’, in Boyd Rayward [ed.] European Modernism and the Information Society, London (Ashgate Publishers) 2008, chapter 7, pp. 127-153

Publicaties

2016

 • C van den Heuvel, Scott B. Weingart, Nils Spelt, Henk Nellen, “Circles of Confidence in Correspondences. Confidentiality in seventeenth-century knowledge exchange in networks of letters and drawings”, Nuncius 31 (2016) 78-106.
  DOI  10.1163/18253911-03101002

2015

 • C. van den Heuvel, ‘Mapping Knowledge Exchange in Early Modern Europe: Intellectual and Technological Geographies and Network Representations’, International Journal of Humanities and Arts Computing 9.1 (2015): 95–114
  DOI: 10.3366/ijhac.2015.0140
 • C van den Heuvel, Kennisnetwerken: Digitale methoden en geschiedbeoefening Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Digitale Methoden en geschiedwetenschappen, in het bijzonder de geschiedenis van de kennis- en informatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op 30 januari 2015
  http://www.oratiereeks.nl/upload/pdf/PDF-4371weboratie_Van_den_Heuvel_-_DEF.pdf

2014

 • Alistair Black and Charles van den Heuvel, (Eds.)Essays in Honor of W. Boyd Rayward: Part 1 and 2: Library Trends Volume 62, Number 2, Fall 2013 and Volume 63, Number 1, Spring 2014
 • C. van den Heuvel, Historical Roots of Information Sciences and the Making of E-Humanities.  In: Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Westeijn (Eds.), The Making of the Humanities Volume III The Modern Humanities. Amsterdam University Press, pp. 465-478.
 • C. van den Heuvel, Dynamics of Networks and of Decimal Classification Systems 1905-35, In: W. Boyd Rayward (Ed.) Information Beyond Borders. International Cultural and Intellectual Exchange in the Belle Époque, Farnham (UK), Burlington VT (USA), pp. 221-241.
 • C. van den Heuvel, Netwerken van vertrouwelijkheid en geheimhouding in brieven en tekeningen (zestiende en zeventiende eeuw). In Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout, Ronald Sluijter (Eds.), In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit, Hilversum (Verloren), pp. 143-153.

2013

 • C van den Heuvel,The Decimal Office: Administration as a Science in the Netherlands in the First Decades of the Twentieth Century Library Trends, Volume 62, Number 2, Fall 2013, pp. 329-345
  DOI: 10.1353/lib.2013.0042
 • C. van den Heuvel & R. Smiraglia, R. (2013). Likeness and Likeliness: Exploring Multidimensional Classification for the Multiverse of Information.  Advances In Classification Research Online, 23(1), pp. 35-37. Doi:10.7152/acro.v23i1.14235
 • R. Smiraglia, C. van den Heuvel, Classifications and Concepts: Towards an Elementary Theory of Knowledge Interaction, Journal of Documentation, Vol. 69, No. 3,pp. 360-383.

2012

 • C van den Heuvel, Multidimensional Classifications: Past and Future Conceptualizations and Visualizations. Knowledge Organization. 39(6), 446-460
 • M. Kouw, C. van den Heuvel & A. Scharnhorst, Exploring Uncertainty in Knowledge Representations: Classifications, Simulations, and Models of the World. In: Paul Wouters, Anne Beaulieu, Andrea Scharnhorst, Sally Wyatt (Eds.) , Virtual Knowledge. Experimenting in the Humanities and Social Sciences, Cambridge (Mass.): The MIT Press, pp.  90-125.
 • C. van den Heuvel, W. Boyd Rayward, Visionen und Visualisieringen der Datenintegration. In Frank Hartmann  (Hg), Vom Buch zur Datenbank. Paul Otlet’s Utopie der Wissenvisualisierung Berlin: Avinus Verlag, pp. 103-140.
 • C. van den Heuvel, Envisioning Knowledge Architectures for a World Society. Paul Otlet’s Architectural and Epistemic Design Strategies. In Rajesh Heyninckx, Tom Avermaete (Eds.) Making a New World. Architecture and Communities in Interwar Europe, Leuven; Leuven University Press, pp. 225-236.

2011

 • Smiraglia R. P.; Heuvel, Charles van den (2011), Idea Collider: From a theory of knowledge organization to a theory of knowledge interaction. Bulletin of the American Society of Information Science and Technology, April/May 37 (4), pp. 43-47
 • C. van den Heuvel, W. Boyd Rayward, Facing Interfaces: Paul Otlet’s Visualizations of Data Integration, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(12), 2011, pp.:2313–2326
 • P. Lombaerde, C. van den Heuvel (Eds.), Early Modern Urbanism and the Grid. Town Planning in the Low Countries in International Context. Exchanges in Theory and Practice 1550-1800, Architectura Moderna 10, Turnhout: Brepols publishers, 2011, 252 pp.
 • P. Lombaerde, C. van den Heuvel: Introduction: Getting a Grip on the Grid. In: P. Lombaerde, C. vanden Heuvel (Eds.), Early Modern Urbanism and the Grid. Town Planning in the Low Countries in International Context. Exchanges in Theory and Practice 1550-1800, Architectura Moderna 10, Turnhout: Brepols publishers, 2011, pp. IX-XIX
 • C. van den Heuvel, Multilayered Grids and Dutch Townplanning. Flexibility and Temporality in the Design of Settlements in the Low Countries and Overseas. In: P. Lombaerde, C. vanden Heuvel (Eds.), Early Modern Urbanism and the Grid. Town Planning in the Low Countries in International Context. Exchanges in Theory and Practice 1550-1800, Architectura Moderna 10, Turnhout: Brepols publishers, 2011, pp 27-44.

2010

 • Dougherty, M., Meyer, E.T., Madsen, C., van den Heuvel, C., Thomas, A., Wyatt, S. (2010). Researcher Engagement with Web Archives: State of the Art. London: JISC (research report)
 • Thomas, A., Meyer, E.T., Dougherty, M., van den Heuvel, C., Madsen, C., Wyatt, S. (2010). Researcher Engagement with Web Archives: Challenges and Opportunities for Investment. London: JISC (research report)
 • Dirk Roorda, Erik-Jan Bos, Charles van den Heuvel, Letters, Ideas and Information Technology. Using digital corpora of letters to disclose the circulation of knowledge in the 17th century. In Digital Humanities Conference Abstracts King’s College London 7-10 July 2010, pp. 211-214.
 • C. van den Heuvel, S. Spruit, L. Breure, H. Voorbij, Annotators and Agents in a Web-based Collaboratory: Disclosing Cartographical Collections. In J. Trant and D. Bearman (eds). Museums and the Web 2010: Proceedings. Toronto: Archives & Museum Informatics. Published March 31, 2010. (peer reviewed)
 • C. van den Heuvel, Richard Smiraglia, Concepts as Particles. Metaphors for the Universe of Knowledge,. In. C . Gnoli, F. Mazzocchi, Paradigms and conceptual systems in knowledge organization. Proceedings of the Eleventh International ISKO – conference, 23-26 February 2010 Rome Italy, pp. 50-56 (peer reviewed)
 • C. van den Heuvel: “Paul Otlet et les versions historiques de la genèse du World Wide Web, du Web Semantique et du Web 2.0”. In: J. Gillen, S. Manfroid, R. Cornille [ed.] Paul Otlet et La Bibliologie, Fondateur du Mundaneum (1868-1944). Architecte du savoir, artisan de paix, Bruxelles 2010, pp. 159-175.
 • C. van den Heuvel, Web Archiving In Research And Historical Global Collaboratories. In: N. Brügger [ed.]Web History , in book series [ed. Steve Jones], Digital Formations Peter Lang Publishing Group New York (peer reviewed book chapter), pp. 279-303

2009

 • C. van den Heuvel, Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a Historical Perspective. The designs of Paul Otlet (1868-1944) for telecommunication and machine readable documentation to organize research and society, Knowledge Organization, 36 (4)pp. 214-226. (peer reviewed)
 • C. van den Heuvel, ‘MAPS: Manuscript map Annotation and Presentation System’, Linking formal ontologies with social tagging to (re-)construct relationships between manuscript maps and contextual Documents Digital Humanities 2009 conference, 22-25 June, University of Maryland , Proceedings pp. 138 –141 (peer reviewed proceedings)
 • Meghan, Dougherty, C. van den Heuvel, Historical Infrastructures for Web Archiving: Annotation of Ephemeral Collections for Researchers and Cultural Heritage Institutions, Media in Transition MIT6 conference 2009, MIT, Cambridge (Mass.) 17pp (peer reviewed proceedings).
 • C. van den Heuvel, ‘Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a Historical Perspective: The Designs of Paul Otlet (1868-1944) for Telecommunication and Machine Readable Documentation to Organize Research and Society’, ICA-preconference The Future is Prologue– University of Illinois, Chicago April, 21, 2009, pdf

2008

 • J . Benavides, C. van den Heuvel, ‘The function and accuracy of old Dutch urban designs and maps. A computer assisted analysis of the extension of Leiden (1611)’ Digital Humanities 2008 Conference, University of Oulu, June 24-29 (Digital Humanities 2008 Book of Abstracts, pp. 55-57 (peer reviewed proceedings)
 • C. van den Heuvel, ‘Architectures of Global Knowledge: The Mundaneum and the World Wide Web’. Volume 15: Destination Library (spring 2008), pp. 48-53.
 • C. van den Heuvel, ‘Building Society, Constructing Knowledge, Weaving the Web Otlet’s visualizations of a global information society and his concept of a universal civilization’, in Boyd Rayward [ed.] European Modernism and the Information Society, London (Ashgate Publishers) 2008, chapter 7, pp. 127- 153
 • C. van den Heuvel, The in-between machine in e-data&research, jg. 3, nr. 3, December 2008.

2007

 • C. van den Heuvel, Les ingénieurs dans la boue. Adapter les styles internationaux aux pratiques néerlandaises en matière de fortifications’ in Vauban, bâtisseur du Roi-Soleil. Fortifications, urbanisme, architecture, at the occasion of the commemoration year of Vauban 2007, pp. 42-47
 • C. van den Heuvel, E. Koster, ‘Tussen papieren en digitale kaarten. De annotatie van een atlas en bijbehorende kaarten van Woerden’ in Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer, red. Kasper van Ommen, Arnoud Vrolijk, Geert Warnar, Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Nr. 75, 2007, pp. 150-156
 • C. van den Heuvel, “1500-1800. De mathematische ordening van stad en platteland’, in Bouwen in Nederland 600-2000. ed. by Koos Bosma, Aart Mekking, Koen Ottenheym, Auke van der Woud, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam, Waanders Uitgevers, Zwolle, 2007, pp. 270-295
 • C. van den Heuvel, ‘Conectar y desconectar ciudad y ciudadela. Planes para la incorporación de la ciudadela en la fortificación de Amberes y para el cambio de uso de la Esplanada (1567-1585), Congreso Internacional Ciudades Amurallades, Pamplona, 24-26 noviembre 2005, pp. 193-218

2006

 • C. van den Heuvel, “De vesting als mathematisch en culureel kennissysteem. Het onderwijs in de vestingbouw aan hovelingen, kooplui en ambachtslieden”, in G. Vanpaemel en A. Meskens (r ed.) Vóór en na de scheiding. De wiskundige cultuur in de Lage landen 1550-1650. [themanummer] Scientiarum Historia 32 (2006) 1-2, pp. 99- 117
 • C. van den Heuvel, “Modeling historical evidence in digital maps”, e-Perimetron, International Webjournal on Sciences and Technologies affined to history of cartography and maps, no 2, pp. 113-126.
 • C. van den Heuvel, ‘De versterkte stad’ in De Stad [voor E. Taverne], Rotterdam 2006, pp. 23-35
 • C. van den Heuvel, ‘ “Tot meerder bewijs”. Een kaart en een model van Daniel Note van 1620 ter demonstratie van een nieuwe uitvinding om de haven van Middelburg zandvrij te schuren’, in Bronnen van kennis, Leiden, 2006, pp. 100-108

2005

 • C. van den Heuvel, ‘De Huysbou’, A reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin, History of science and scholarship in the Netherlands volume 7. KNAW-Edita, Amsterdam (KNAW-Edita) 2005, 545 pp.
 • C. van den Heuvel/W. Boyd Rayward, ‘Visualizing the Organization and Dissemination of Knowledge: Paul Otlet’s Sketches in the Mundaneum, Mons’, Envisioning a Path to the Future, weblog, July 11, 2005. 9pp.
 • C. van den Heuvel, ‘The Low Countries and the Mediterranean. Exchanges of iconographical sources of Cartography and Fortification (15-18th Centuries)’, in Actas Congreso Internacional: Fortificación y Frontera Marítima, Es Desarrollo de la fortificación abaluartada del Mediterráneo al Atlántico. Siglos XV-XVIII – Ajuntament d’Eivissa (24-26 October 2003), published as cd, 2005, 5 pp.
 • C. van den Heuvel, ‘Cutting and Pasting Fortifications. ‘Vredeman de Vries and the plans for the insertion of the partial dismantled citadel of Antwerp’, in P. Lombaerde [ed.], Hans Vredeman de Vries and the Artes Mechanicae revisited, [Architectura Moderna 3] Turnhout 2005, pp. 83-99
 • T.R. Wallace/C. van den Heuvel, ‘Truth and Accountability in Geographic and Historical Visualization, in The Cartographic Journal, Vol 42, No 2, The British Cartographic Society, September 2005, pp. 173-181 [also online]

2004

 • C. van den Heuvel, Cómo contar la verdad en mapas digitales de ciudades: El papel y la ciudad virtual. Anotando y visualizando contextos históricos Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. VIII, núm. 170 (66), 1 de agosto 2004, 26pp.
 • C. van den Heuvel, ‘Mapping Mixed Maps. Historical and future constructions of time and space in urban cartography’, in Le temps 129e congrès des sociétés historiques et scientifiques, Colloque IV Le temps des cartes. Monde des cartes, Bulletin du Comité français de cartographie [Numéro special]2004 [décembre] , pp. 23- 40
 • C. van den Heuvel, ‘Simon Stevin, De Crychconst en de Duytsche Mathematique’ in Simon Stevin(1548-1620) De geboorte van de nieuwe wetenschap (tentoonstellingscatalogus Koninklijk Bibliotheek Albert I, Brussel, 17- 09-2004/30-10-2004) Brussels 2004, pp. 101-111
 • C. van den Heuvel, ‘Le traité incomplet de l’Art Militaire et l’ínstruction pour une école des ingénieurs de Simon Stevin’, in Simon Stevin (1548-1620) L’emergence de la nouvelle science, catalogue Bibliothèque Royale Albert I, Bruxelles, 17-09-2004/30-10-2004) Brussels 2004, pp. 101-111 [French edition of abovementioned work].
 • C. van den Heuvel, ‘De legertent als bibliotheek. Vroeg zeventiende-eeuwse theorieën over legerhervomingen en logistiek in het veld’ in Oostende verloren, Sluis gewonnen 1604, Een kroniek in kaarten, Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 12 augustus – 12 september 2004 door Dirk de Vries, met bijdragen van Charles van den Heuvel, Anton van der Lem, Piet Lombaerde, Universiteitsbibliotheek Leiden 2004, Leiden 2004, pp. 27-46
 • C. van den Heuvel, “De Berlaymontatlas”, Omslag, Bulletin van de Universiteitsbibliotheek en het Scaliger Instituut, 3, 2004, pp. 7-8
 • C. van den Heuvel, “Een wereldcentrum in Zorgvliet. De Mundaneums van Paul Otlet en Otto Neurath in Den Haag”, Doelwit, 20e jaargang, nr 2 winter 2004, pp. 34-44.
 • C. van den Heuvel, “John Bury&Paul Breman, Writings on Architecture, Civil and Military c.1460 to 1640. A checklist of printed editions, t Goy Houten 2000 (HES&De Graaf Publishers) and Paul Breman, Book on Architecture. Printed in Venice. An annotated catalogue t Goy Houten 2002”, [Review] in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 2004, 1/2 pp. 52-53

2003

 • C. van den Heuvel/B. Rayward/P. Uyttenhove, “L’architecture du savoir. Une recherche sur le Mundaneum et les précurseurs européens de l’Internet”, in Associations transnationales. La revue de l’Union des associations internationales, L’ Oeuvre de Paul Otlet. Numéro Spécial 1-2/2003, pp. 16-28
 • C. van den Heuvel, “Open kaart: Getuigenissen van het conservatorschap van de Collectie Bodel Nijenhuis van Dirk de Vries”, Caert-Thresoor, pp. 65-70
 • C. van den Heuvel, Stedenbouw-Vestingbouw-Kaartbouw-Atlasbouw in de Gouden eeuw. De vervaardiging en het gebruik van stadsplattegronden en vestingplannen in manuscript, in druk en digitaal/Stojtelstovo Gorodov.
 • Stojtelstovo Krepostej – Stoitelstovo Kart – Stoitelstovo Atlasov v Zolotom Veke, Izjgortovlenie I Istolzjovanje Kart Gorodov I Planov Krelostej v Rukolisnom, Petsjatnom I Sjifrovom Vidach..
 • Conferentie: De Gouden Eeuw van de Nederlandse cartografie: geschiedenis, onderzoek, kunst en geografie, Sint-Petersburg 2003, pp. 85-99
 • C. van den Heuvel/B. Roosens, “Administration, Engineers and Communication under Charles V. The Transformation of Fortification in the Low Countries in the first half of the 16th Century” in Le Fortezze d’Europa, (Acts of Congress)[ l’Aquila 2003], pp. 403-418
 • C. van den Heuvel, “Simon Stevin 1548-1620”, in The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers, Bristol (Thoemmes Press), [ad vocem].
 • C. van den Heuvel, “ “Atlasticity”, Problems in defining and the digitising military manuscript atlases of the Low Countries, in [ed. I. Warmoes, E. d’Orgeix, C. van den Heuvel] “Atlas Militaires Manuscrits Européens (XVIe- XVIIIe siècles). Forme, contenu, contexte de réalisation et vocations”, Actes des 4es journées d’ étude du Musée des Plans-reliefs, Paris (18-19 April 2002) Paris 2003 pp. 11-26

2002

 • P. Lombaerde/C. van den Heuvel, “Hans Vredeman de Vries und die technische Künste”, in Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden, (Ausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo), München 2002, pp. 116-124.
 • C. van den Heuvel, “Les citadelles espagnoles et hollandaises des anciens Pays-Bas” in La château et la ville. Conjonction, opposition, juxtaposition (XIe-XVIIIe siècle. [Actes du 125e congrès des sociétés historiques et scientifiques, Lille-Villeneuve d'Asq du 10 au 15 avril 2000], Paris 2002, pp. 245-257.
 • C. van den Heuvel, “Exchange of Knowledge between Italy and the Netherlands via the Spanish Road, the deutsche Autobahn and the Electronic Highway” in A.W.A. Boschloo, E. Grasman en G.J. van der Sman (ed.), “Aux Quatre Vents”. A Festschrift for Bert W. Meijer, Florence 2002, pp. 369-373.

2000

 • C. van den Heuvel, “Zitadellen und Zeichnungen. Experimenten mit Entwurfzeichnungen von Festungen in die Niederlande und in Deutschland”, in Guido von Büren / Erwin Fuchs [hrsg.]Jülich, Stadt-Territorium – Geschichte. Festschrift zum 75jährichen Jubiläum des Jülicher Geschichtsverein e.V> (= Jülicher Geschichtsblätter Bd 67/68), Jülich 1999,2000, pp. 525-555.
 • C. van den Heuvel, ” ‘Wisconstighe Ghedachtenisen’, Maurits over de kunsten en wetenschappen in het werk van Simon Stevin, in Maurits. Prins van Oranje.(Exhibition catalogue Rijksmuseum Amsterdam), Amsterdam/Zwolle 2000, pp. 106-121.
 • C. van den Heuvel/B. Roosens, ‘Países Bajos. Las fortificaciones y la Coronación de la defensa del imperio de Carlos V’, in C.J.H. Sanchez (ed.) Las fortificaciones de Carlos V, Asociacion Española de Amigos de los Castillos] Madrid 2000, pp. 579-605

1999

 • C. van den Heuvel, “Drie Roblesatlassen en het verzamelen van vestingbouwkundige tekeningen in Europa in de tweede helft van de zestiende eeuw”. (Published lecture) in Studiedag de Roblesatlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en het verslag van een veldtocht in Friesland in 1572, Leeuwarden 1999, pp. 11-22.
 • C. van den Heuvel, “Un atlas pour Gilles de Berlaymont, Baron de Hierges”, in Ardenne Wallone, Cahier 79, décembre 1999, pp. 3-14.
 • C. van den Heuvel, “Simon Stevin”, in M. Ryckaert/A. Vandewalle [ed.], Brugge. De geschiedenis van een Europese stad, Tielt 1999, p. 132.
 • C. van den Heuvel, “Simon Stevin”, (French translation of former publication) in M. Ryckaert/A. Vandewalle [redactie], Bruges. L’ Histoire d’une ville européenne, Tielt 1999, p. 132.
 • C. van den Heuvel/G. van Wezel, ” A Pasqualini Puzzle ? Building fragments of Buren”. (together with Gerard van Wezel).in G. Bers, C. Doose, ‘Italienische’ Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein- Stadtalagen- Zivilbauten-Wehranlagen, II. Jülicher Pasqualini-Symposium und Forschungsprojekt 18-21 June 1998, Jülich 1998, pp. 495-511.

1998

 • C. van den Heuvel, “Voorstellingen van de stadsrand en het grensgebied tussen historische kartografie en architectuurgeschiedenis.” [Published lecture Congress of the Dutch Society of History of Cartography, Leyden April 11th, 1997)] in Stadskartografie & De kartografie van Gelderland, NVK publikatiereeks , nummer 25 1998, pp. 29-38.
 • C. van den Heuvel, “Pierre Le Poivre (1546-1626). Engineer of the King and the Representation of Architecture”, in W. Thomas, Luc Duerloo, [ed.], Albert&Isabella. Essays, Turnhout 1998, pp. 198-202.
 • C. van den Heuvel, ” ‘Des livre d’architecture, et prospective et fortification’ (1616)-Pierre Le Poivre”, in W. Thomas, Luc Duerloo [redactie], Albert&Isabella. Catalogus, Turnhout 1998, cat. 110, pp. 89-90.
 • C. van den Heuvel, -”De Robles-atlassen in Europese context”, in M. Schroor, C. van den Heuvel, De Robles- atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572, Leeuwarden 1998, pp. 15-51.
 • C. van den Heuvel, Een derde atlas met Robles’ veldtocht door Friesland in München. De codex iconographicus 141 en de verloren verzameling van Gabrio Serbelloni, Leeuwarden 1998.

1997

 • C. van den Heuvel, “Stevin, Beeckman en Perrault. De Nederlandse voorafschaduwing van de “revolutie” in de Franse architectuurtheorie in de zeventiende eeuw” , in Congresbundel Vitruvianum 1995, Heerlen 1997, pp. 52-62.
 • C. van den Heuvel, “Willem Goeree (1635-1711) en de ontwikkeling van een algemene architectuurtheorie in de Nederlanden”, in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 96-1997 nr. 5, pp. 154-176.

1996

 • C. van den Heuvel, “Een atlas voor Gilles de Berlaymont. Belegeringsscenes en stadsplattegronden als herinnering en als studiemateriaal”, in Caert-thresoor 15 -1996, nr. 3, pp. 57-69.
 • C. van den Heuvel, “Jacobine Huisken, Koen Ottenheym, Gary Schwartz [ed.] Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw. Amsterdam 1995”, (Review) in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond , 95 -1996, nr. 4, pp. 138-140.
 • C. van den Heuvel, “Stadsplattegronden van steden in de Nederlanden in het Rijksarchief van Turijn”, in De Bovenkamer 1996, nr 4, pp. 72-73.

1995

 • C. van den Heuvel, ” ‘De Architectura’ (1599) van Charles De Beste. Het Vitruvianisme in de Nederlanden in de zestiende eeuw”, in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 94 (1995) nr. 1, pp. 11-23.
 • C. van den Heuvel, “De Huysbou, De Crychconst en de Wysentijt. Stevins teksten over architectuur, stede- en vestingbouw in het licht van zijn wetenschappelijk oeuvre”, in ‘Spiegelingh en daet’ ” Simon Stevin van Brugghe [1540-1620], [Exhibitioncatalogue Bruges Centale Openbare Bibliotheek De Biekorf 9 December 1995-31 January 1996], Bruges pp. 45-70.
 • C. van den Heuvel, “La città e la guerra, XV-XVIII secolo: Note sul dibattito storiografico” , (together with Donatella Calabi) in Storia urbana , n. 72, 1995, pp. 203-214.
 • C. van den Heuvel, “ W. Kuyper- The triumphant Entry of Renaissance Architecture into the Netherlands, Alphen aan den Rijn 1995” [Review] in Archis 11, (1995) pp. 90-91.

1994

 • C. van den Heuvel, -”Stevin’s Huysbou en het onvoltooide Nederlandse architectuurtractaat. De praktijk van de architectuur als wetenschap” in Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaargang 93,(1994) nr. I, pp. 1-18.
 • C. van den Heuvel, ” ‘ De Huysbou en de Crijchshandel’ , Simon Stevins zoektocht naar een nieuwe Nederlandse theorie van de stad en haar verdediging”. De Zeventiende Eeuw 1994 (1) pp. 79-92.
 • C. van den Heuvel, -” ‘Tsamenspreeckinghe betreffende de Architecture ende Schilderkonst’. Schilders, architecten en wiskundigen over de uitbeelding van architectuur”, (published lecture 15 februari 1993) in Incontri,(NS)9 (1994) 1 pp. 69-85.
 • C. van den Heuvel, ” ‘ De Architectura ‘ (1599) van Charles De Beste. Een onbekend architectuurtractaat van een Brugse steenhouwer”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis ,131(1994) aflevering 1-3 pp. 65-93
 • C. van den Heuvel, “Stevin en Ramus. Architectuurmodellen en voorstellingen van een logische orde” Feit&Fictie.Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie, II, nr. 1, Autumn 1994, pp. 95-111,
 • C. van den Heuvel, “Bartolomeo Campi successor to Francesco Paciotto. A different method of designing citadels: Groningen and Flushing” in Architetti e ingegneri militari italiani all’estero dal XV al XVIII secolo, Livorno 1994 pp. 153-167.
 • C. van den Heuvel, “F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604, Alphen aan den Rijn 1992”, (review) in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheid Bond 1994 (2) p. 69).
 • C. van den Heuvel, “F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604, Alphen aan den Rijn 1992 and J. Postema, Johan van den Corput (1542-1611), Kaartmaker, vestingbouwer, krijgsman, Kampen 1993”, (review) in Caert-Thresoor Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland, 13 -1994, nr. 4, pp. 115-116.

1993

 • C. van den Heuvel, “Military Architecture, Cartography and the Representation of the Early Modern European City” – (Martha D. Pollak) (Review in English) in Quarendo 23/2 (1993) pp. 138-140.
 • C. van den Heuvel, “Stevin et Ramus. Méthodes d’architecture militaire et civile en bois” in Actes du Colloque International sur Les Plans-Reliefs au Passé et au Présent. (Les 23, 24, 25 avril 1990 en L’Hôtel National des Invalides sous la direction du Professeur André Corvisier)- Paris 1993, pp. 57-70.
 • C. van den Heuvel, “Plans et dessins de villes fortifiées des Pays-Bas Meridionaux: Mariembourg – Charlemont – Philippeville –Thionville” in Ardenne Wallone (Octobre 1993) pp. 52-65.
 • C. van den Heuvel, “Mariembourg, een eerbetoon aan de vestingbouwkundige activiteiten van Maria van Hongarije” in Maria van Hongarije, koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558, (Exhibition catalogue Het Catharijne Convent/ Noordbrabantsmuseum ‘s-Hertogenbosch 1993) – Zwolle 1993 pp. 137-138 and catalogue items 126 en 127.
 • C. van den Heuvel, “Het gebruik van de kaart in stedebouwhistorisch onderzoek. De gedeeltelijke verwoesting en integratie van de citadel van Antwerpen (1577-1585)”, Tussen kant en wal. de 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad.( Publication within context of Antwerp 1993, European Cultural Capital of Europe): Antwerp 1993 pp. 169-171.
 • C. van den Heuvel, “The use of the map in townplanning-historical research. The partial demolition and insertion of the citadel of Antwerp”, Taking sides/En marges des rives. Antwerp’s 19-century belt:elements for a culture of the city/La ceinture du XIXe siècle à Anvers: éléments pour une culture de la ville, ( Publication within context of Antwerp 1993, European Cultural Capital): Antwerp 1993 pp. 169-171.
 • C. van den Heuvel, “Holland verstedelijkt landschap” in Ed Taverne & Irmin Visser (redactie) Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden., (Essay in textbook of a course on the history of Dutch townplanning of the Open University Heerlen) Nijmegen 1993, pp. 39-44.
 • C. van den Heuvel, “Willemstad” (werkboekeenheid 1) tekst en suggesties voor opdrachten werkboek bij cursus Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden. (Texts and suggestions for assignments for a course on the history of Dutch townplanning of the Open University Heerlen) Heerlen 1993, pp. 55-69 en 84-88.
 • C. van den Heuvel, “Italiaanse ontwerpen voor citadellen in de Nederlanden (1567-1571) Het model van Paciotto versus de locatiegerichte methode van Campi” Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1993 (44), pp. 165-184.

1992

 • C. van den Heuvel, “Alessandro Manetti en de havenwerken tijdens het Eerste Keizerrijk te Antwerpen” in Militaire havenbouw, stedebouw en vestingbouw tijdens het Franse Eerste Keizerrijk in Europa en de Verenigde Staten Antwerp (1992) pp. 51-67.
 • C. van den Heuvel, “Military Architecture, Cartography and the Representation of the Early Modern European City” – (Martha D. Pollak) (review in Dutch) in Caert-Thresoor (1992), nr. 3, pp. 78-79 . 

1991

 • C. van den Heuvel, “El problema de la ciudadela: Amberes. La función de los diseños y memorias en la segunda mitad del siglio XVI”, in La ciudad y las murallas, [Cesare De Seta/ Jacques Le Goff eds.], Madrid 1991, pp. 169- 188.
 • C. van den Heuvel, ” ‘Papiere Bolwercken’ .De introductie van de Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen”, (PhD, University of Groningen) Alphen aan den Rijn 1991

1989

 • C. van den Heuvel, “Il problema della cittadella: Anversa. La funzione di disegni e relazioni nella seconda metà del Cinquecento” in La città e le mura. (a cura di Jacques Le Goff e Cesare De Seta), Roma/Bari (1989) pp. 166-186.
 • C. van den Heuvel, “Florence – stedebouw, architectuur en beeldende kunsten 1737-1914″ in Kunstlicht 2/3 (1989) p. 5.
 • C. van den Heuvel, “De ontmoeting tussen een jonge Italiaanse ingenieur en Napoleon. Tekeningen van de haven en het arsenaal van Antwerpen in de Accademia delle Arti del Disegno te Florence” in Antwerpen tijdens het Franse Keizerrijk 1804-1814. Marine-arsenaal, Metropool en Vestingstad Antwerpen (1989) pp. 138-139.
 • C. van den Heuvel, “Beeld en werkelijkheid van de stad en haar periferie. Historische schets van een toekomstig Florence.” in Archis September 9 (1989) pp. 40-46.

1988

 • C. van den Heuvel, ” De twee citadellen van Antwerpen. Een onbekende manuscriptkaart van Tomaso Corbetta en een vergeten brief van Francesco De Marchi” in Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn (1987/88) pp. 10-23.
 • C. van den Heuvel, “Un’escussione di testimoni ad Anversa(1542). l’Introduzione dell’urbanistica e dell’architettura militare italiana nei Paesi Bassi” in Architettura Militare nell’Europa del XVI secolo (a cura di C. Cresti, A. Fara e D. Lamberini) – Siena (1988) pp. 253-270.

1987

 • C. van den Heuvel, ” Dutch Fortifications Overseas” in Architettura Militare – Centro Studi per il restauro dei monumenti e dei centri storici , Florence Florence (1987) pp. 32-48.
 • C. van den Heuvel, ” ‘Capitaine Jehan Marie et Maistre Bastien d’Utrecht’ – Enige onbekende tekeningen van Giovanni Maria Olgiati en Sebastiaan van Noyen van Spaanse grensversterkingen in de Zuidelijke Nederlanden rond het midden van de zestiende eeuw” in Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn (1986/87) pp. 9-23

1986

 • C. van den Heuvel, ” l’Urbanistica nei Paesi Bassi nel Cinque-Seicento” in Fogli didattici n. 1. Complementi del corso di storia della città e del territorio – a cura di V. Franchetti Pardo - Florence (1986) pp. 109-134.
 • C. van den Heuvel, “K. Zandvliet – ‘ De groote waereld in ‘t kleen geschildert’- Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie” (review) in Archis (1986/10) pp. 54-59.

1985

 • C. van den Heuvel, ” ‘Welke vestingen of buitenlandse steden heb ik nog niet in mijn album’ – Francisco de Hollanda ” in Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn (1984/85) pp. 54-59

1984

 • C. van den Heuvel, ” A. Tzonis -De taal van de klassicistiese architektuur: het gebod tot orde” (review) in Futura (1984/mei) pp. 29-34.

1983

 • C. van den Heuvel, ” ‘Nieuwe steden’ rond Florence, grote bouwoperaties in de 14de Eeuw” in Plan (1983/10) pp. 35-44.

1982

 • C. van den Heuvel, “De verspreiding van de Italiaanse vestingbouwkunde in de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw” in Vesting, vier eeuwen vestingbouw in Nederland, (Exhibitioncatalogue Rijksmuseum Amsterdam). ‘s-Gravenhage (1982) pp. 9-17

1981

 • C. van den Heuvel, Groningen, een compacte stad?, (Advice to the Council of the City of Groningen). Groningen (1981).

1980

 • C. van den Heuvel, Militaire stedebouw: Simon Stevin en de stad, (Exhibitioncatalogue Stichting Wonen, Amsterdam) – Amsterdam (1980).