Nederlands | English
 

Charles van den Heuvel

  • Prof. dr. Charles van den Heuvel
  • Afdelingshoofd Wetenschapsgeschiedenis
  • Specialisaties: wetenschapsgeschiedenis; kunst, architectuur en stedenbouwgeschiedenis; geschiedenis van bibliotheek- en informatiewetenschappen; geschiedenis van het World Wide Web; digital humanities
  • Charles.van.den.heuvel@huygens.knaw.nl
  • 020 224 69 00

Biografie:

Charles van den Heuvel studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1991 op een proefschrift over de introductie van de Italiaanse steden- en vestingbouw in de Nederlanden in de periode 1540-1609. Na zijn studie werkte hij in diverse functies onder meer aan het Nederlands Kunsthistorisch Instituut te Florence en verschillende universiteiten. Tevens was hij senior onderzoeker bij de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences van de KNAW. Sinds januari 2011 is hij bij het Huygens ING onderzoeksleider wetenschapsgeschiedenis en themaleider ‘Circulation of Knowledge’. Vanaf 2013 bekleedt hij de leerstoel ‘Digitale methoden en geschiedwetenschappen, i.h.b. de geschiedenis van kennis- en informatiewetenschappen’, aan de Universiteit van Amsterdam. Verder neemt hij als onderzoeker deel aan het Alfalab van de KNAW en is hij lid van de e-Humanities Research Group van de KNAW. Zijn meest recente onderzoek binnen het Huygens ING handelt over de relaties tussen wetenschapsgeschiedenis en de geschiedenis van de bibliotheek en informatiewetenschappen. In het bijzonder richt hij zich hierbij op de geschiedenis van classificatie van de wetenschappen en de (visuele) representatie van (universele) kennis en de geschiedenis van het Word Wide Web. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op de toepassing van digitale middelen en methoden in de geesteswetenschappen. Hij is de p.i van het Investeringen NWO-groot project: Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age.

Onderzoeks- en andere projecten:

Overige informatie:

Belangrijkste publicaties:

  • C. van den Heuvel, ‘De Huysbou’, A reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin, History of science and scholarship in the Netherlands volume 7 KNAW-Edita, Amsterdam (KNAW-Edita) 2005, 545 pp.
  • C. van den Heuvel, Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a Historical Perspective. The designs of Paul Otlet (1868-1944) for telecommunication and machine readable documentation to organize research and society, Knowledge Organization, 2009 – 36 (4)pp. 214-226.
  • C. van den Heuvel, ‘Building Society, Constructing Knowledge, Weaving the Web. Otlet’s visualizations of a global information society and his concept of a universal civilization’, in Boyd Rayward [ed.] European Modernism and the Information Society, London (Ashgate Publishers) 2008, chapter 7, pp. 127-153

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure