Nederlands | English
 

Karina van Dalen-Oskam

foto karina corporate.bmp

 • Prof. dr. Karina van Dalen-Oskam
 • Afdelingshoofd Letterkunde
 • Nederlandse letterkunde, Digital/computational Humanities
 • karina.van.dalen@huygens.knaw.nl
 • 020-2246864

Biografie

Karina van Dalen-Oskam studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Van 1988 tot 2001 werkte zij op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. In 2002 trad zij in dienst van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) als hoofd van de afdeling Neerlandistiek en senior onderzoeker. Sinds juni 2005 is zij werkzaam bij het Huygens ING, waar zij onderzoeksleider was van het thema ICT & Teksten en sinds 1 juli 2011 hoofd van de afdeling Letterkunde. Haar onderzoek concentreert zich op de computationele letterkunde en zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en technieken voor stilistisch onderzoek van moderne Nederlandse (en Engelse) romans. Zij beoogt comparatieve methoden te ontwikkelen voor de analyse van stilistische verschillen tussen teksten, oeuvres, genres, tijdperioden en culturen of talen. Met ingang van maart 2012 is zij tevens hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Op 1 februari 2013 sprak zij haar oratie uit, De stijl van R. Zij was lid van de Executive Committee (2011-2014) en president (2014-2015) van de European Association for Digital Humanities (EADH). Sinds november 2015 is zij voorzitter van de internationale overkoepelende digital humanities organisatie ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations).
In januari 2012 is haar project “The riddle of literary quality” officieel van start gegaan. In dit project, gefinancierd uit het KNAW Computational Humanities programma en uitgevoerd binnen het eHumanities Center, werkt zij samen met onderzoekers van de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation van de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • K.H. van Dalen-Oskam. Names in novels: an experiment in computational stylistics. In: LLC: The journal of digital scholarship in the Humanities 28 (2013), 2 (June), p. 359-370 . First published online: March 9, 2012, doi: 10.1093/llc/fqs007
 • K.H. van Dalen-Oskam. The secret life of scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob van Maerlant’s Scolastica (1271). In: LLC: The journal of digital scholarship in the Humanities 27 (2012), 4 (December), p. 355-372. First published online: August 8, 2012, doi: 10.1093/llc/fqs034.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Professor Nummedal is niet alleen. Een analyse van de namen in Willem Frederik Hermans’ Nooit meer slapen’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009), p. 419-449.

Overige informatie

Nevenfuncties

 • Verzorgen van onderwijs en begeleiden van onderzoek bij Universiteit van Amsterdam
 • Voorzitter van de internationale overkoepelende digital humanities organisatie ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations)

Publicaties

Submitted:

 • K.H. van Dalen-Oskam and J. de Does. Namescape, or how to deal with noise. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25 – 29 August 2014, http://www.icos2014.com/

In press:

 • K.H. van Dalen-Oskam. Corpus-based approaches to names in literature. Carole Hough (Ed.), The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press, 2015

Published:

 • K.H. van Dalen-Oskam. Authors, scribes, and scholars: Detecting scribal variation and editorial intervention via authorship attribution methods. T. L Andrews, C. Macé (eds.). Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts: Digital Approaches. Turnhout: Brepols, 2014
 • J.B. Herrmann, K.H. Van Dalen-Oskam, C. Schöch. Revisiting style, a key concept in literary studies. Journal of Literary Theory 9 (2015), 25-52
 • K.H. van Dalen-Oskam, J. de Does, M. Marx, I. Sijaranamual, K. Depuydt, B. Verheij, V. Geirnaert. Named entity recognition and resolution for literary studies. Computational Linguistics in the Netherlands Journal 4 (2014), 121-136. 20 December 2014, http://www.clinjournal.org/sites/default/files/09-VanDalenOskam-etal-CLIN2014.pdf
 • K.H. van Dalen-Oskam. In praise of the variant analysis tool. A computational approach to medieval literature. André Lardinois, Sophie Levie, Hans Hoeken and Christoph Lüthy (Eds), Texts, Transmissions, Receptions: Modern Approaches to Narratives, Leiden: Brill, 2015, p. 35-54. http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004270848
 • K.H. van Dalen-Oskam. The Riddle of Literary Quality. Op zoek naar conventies van literariteit. In: Vooys: tijdschrift voor letteren 32 (2014), 3, p. 25-33
 • K.H. van Dalen-Oskam. De sleutels van Het Bureau, of: van kanariepiet naar plankton. In: J. Gabriëls et al. (Red.). In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. Hilversum: Verloren, 2014, p. 49-63
 • J.J. van Zundert & K.H. van Dalen-Oskam. Digital Humanities in the Netherlands. in: H-Soz-Kult, 28.10.2014, <http://www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-2396>.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Elfkind. In: Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel (red.). Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Muenster: Nodus Publikationen, 2014, p. 51-56
 • K.H. van Dalen-Oskam. Epistolary voices. The Case of Elisabeth Wolff and Agatha Deken. In: LLC: The journal of digital scholarship in the humanities 29 (2014), 3 (September), p. 443-451. First published online: May 21, 2014. http://llc.oxfordjournals.org/content/29/3/443.full.pdf?keytype=ref&ijkey=aRCuD3n825cEkmP
 • K.H. van Dalen-Oskam. Names in novels: an experiment in computational stylistics. In: LLC: The journal of digital scholarship in the Humanities 28 (2013), 2 (June), p. 359-370 . First published online: March 9, 2012, doi: 10.1093/llc/fqs007
 • K.H. van Dalen-Oskam. Personal names in literature: a quantitative approach. In: Lars-Gunnar Larsson & Staffan Nyström. Facts and findings on personal names. Some European examples. Proceedings of an international symposium in Uppsala, October 20-21, 2011. Acta Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis 22 (2012), p.  153-168
 • A. Beaulieu, K.H. van Dalen-Oskam, J.J. van Zundert. Between tradition and Web 2.0: eLaborate as social experiment in humanities scholarship. In:  Tatjana Takševa (ed.): Social Software and the Evolution of User Expertise: Future Trends in Knowledge Creation and Dissemination, IGI-Global, 2013, p. 112-129
 • K.H. van Dalen-Oskam. Who is Hvalbiff ? Name and identity in W. F. Hermans’ Beyond sleep. In: Botolv Helleland, Christian-Emil Ore & Solveig Wikstrøm (eds.): Names and Identities (Oslo Studies in Language 4(2), 2012). Oslo: University of Oslo, 2012, p. 243-255
 • K.H. van Dalen-Oskam. The secret life of scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob van Maerlant’s Scolastica (1271). In: LLC: The journal of digital scholarship in the Humanities 27 (2012), 4 (December), p. 355-372. First published online: August 8, 2012, doi: 10.1093/llc/fqs034.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Nordic Noir: waar komt commissaris Van Veeteren vandaan? Textualscholarship.nl, 15 mei 2012, http://www.textualscholarship.nl/?p=10762 (Essay)
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Immer nach Norden. Gebrauch und Funktion von Eigennamen im Roman Oben ist es still von Gerbrand Bakker. Ein Pilotprojekt zur vergleichenden literarischen Onomastik’. In: Beiträge zur Namenforschung Neue Folge Band 47 (2012) Heft 1, p. 33-58 (Translated from the Dutch by Volker Kohlheim). Dutch version available as enhanced publication: Altijd naar het noorden. Gebruik en functie van namen in Boven is het stil van Gerbrand Bakker
 • Joris van Zundert, Smiljana Antonijevic, Anne Beaulieu, Karina van Dalen-Oskam, Douwe Zeldenrust, and Tara Andrews. ‘Cultures of Formalisation: Towards an encounter between humanities and computing’ in: David M. Berry (ed.) Understanding Digital Humanities. London: Palgrave Macmillan, 2012, p. 279-294
 • K.H. van Dalen-Oskam. Digital resources and computational methods. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 130 (2011), Sonderheft “Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederlaendische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert”, herausgegeben von Bernd Bastert, Helmut Tervooren und Frank Willaert, p. 375-390
 • K.H. van Dalen-Oskam. Mercedal, Lago, Tomés. ‘Namen en geografische ruimte in Alles over Tristan van Tommy Wieringa’ in: Naamkunde 37 (2007-2010), p. 91-126.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Hoe de Bartholomeuseditie de editiewetenschap helpt innoveren in: W-mail 11 (2010), 1, p. 15-16.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Professor Nummedal is niet alleen. Een analyse van de namen in Willem Frederik Hermans’ Nooit meer slapen in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009), p. 419-449.
 • (Only on this website:) K.H. van Dalen-Oskam. Brongegevens bij ‘Professor Nummedal is niet alleen. Een analyse van de namen in Willem Frederik Hermans’ Nooit meer slapen (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009), p. 419-449. www.huygens.knaw.nl/vandalen, 28 december 2009. (pdf, 39 pages)
 • M. Kestemont and K.H. van Dalen-Oskam. ‘Predicting the past: memory based copyist and author discrimination in medieval epics’ in: Toon Calders, Karl Tuyls, Mykola Pechenizkiy (eds.). BNAIC 2009. Benelux Conference on Artificial Intelligence. Proceedings of the twenty-first Benelux conference on artifical intelligence, Eindhoven, October 29-30, 2009. Eindhoven, 2009, p. 121-128.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Please elaborate!’ in: Madoc 23(2009), 1, p. 36-41
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Ballingschap der empirici’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009), 122-125
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Who is Hvalbiff ? Name and identity’ in W. F. Hermans’ Beyond sleep. (Abstract of a paper read at the Names and Identities II conference, Blindern, University of Oslo, 21 november 2008) in: Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 48 (2008), p. 25-27. (Full text to be published in the Proceedings)
 • Claudine A. Chavannes-Mazel. Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden. Met vertalingen uit het Middelnederlands van het handschrift 10 B 21 door Karina van Dalen-Oskam en Willem Kuiper. Den Haag: Museum Meermanno-Westreenianum, 2008.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Ware woorden, ware rijmen. Jacob van Maerlants Rijmbijbel en de Nederlandse taal’ in: Onze taal 77 (2008), 10 (oktober), p. 270-272.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Recensie van: A.M. Duinhoven: Floris, Gloriant en Walewein. ‘Over Middelnederlandse kringloopliteratuur’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124 (2008), p. 61-63.
 • K.H. van Dalen-Oskam and J.J. van Zundert. ‘The Quest for Uniqueness: Author and Copyist Distinction in Middle Dutch Arthurian Romances based on Computer-assisted Lexicon Analysis’ in: Marijke Mooijaart and Marijke van der Wal (eds.) Yesterday’s words: contemporary, current and future lexicography. [Proceedings of the Third International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL), June 21. - 23. 2006, Leiden]. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008, p. 292-304.
 • K.H. van Dalen-Oskam & J.J. van Zundert. ‘Delta for Middle Dutch: Author and copyist distinction in “Walewein”‘ in: Literary and Linguistic Computing 22 (2007), p. 345-362; doi:10.1093/llc/fqm012. Advance Access published on June 2, 2007.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Bijbelstof op rijm. “Som so vielt in goeden lande. Dat brochte vrucht menegherande”.’ in: A. den Hollander, E.Kwakkel, W. Scheepsma, met medewerking van M. Meuwese (red.). Middelnederlandse bijbelvertalingen. Hilversum: Verloren, 2007, p. 37-48 (Middeleeuwse Studies en Bronnen CII).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Kwantificeren van stijl’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (2007), p. 37-54.
 • F. Hinskens & K.H. van Dalen-Oskam. ‘Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundig onderzoek. Een ruwe schets’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (2007), p. 1-21.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Mapping the Onymic Landscape’ in: Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide de Camilli e Bruno Porcelli (eds.): Il nome nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria VIII (2006), p. 93-103. Atti del XXII Congresso Internatzionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005 (Proceedings of the 22nd International Congress of Onomastic Sciences, Pisa 28. Aug. – 3. Sept. 2005), vol. III.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Textual Relationships and Author Differentiation’ in: The 78th General Meeting of The English Literary Society of Japan, 20-21 May 2006, Proceedings, 2006, p. 164-166. (ELSJ Newsletter 107) /
 • K.H. van Dalen-Oskam en S. van Dijk. ‘De Vaderlandsche Letteroefeningen online! Nieuw onderzoeksperspectief: de contemporaine receptie van vergeten schrijfsters’ in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 29 (2006), p. 3-18.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Vergleichende literarische Onomastik’ in: Brendler, A. und S. Brendler (Hrsg.). Namenforschung morgen: Ideen, Perspektiven, Visionen. Hamburg: Baar, 2005, p. 183-191. De Engelse vertaling, Comparative Literary Onomastics, en de Nederlandse versie, Vergelijkende literaire onomastiek, zijn alleen op deze website te vinden.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Mooijaart, M.A. Nieuw Bijbels Lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling. Amsterdam: Bert Bakker, 2005. (Derde druk van het Bijbels Lexicon, 2000, 2003).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Neerlandistiek: bibliografie en onderzoek herenigd’. In: Maili Blauw (met medewerking van Wendy van Silfhout): Toverwoord ‘informatie’. Fusiegeschiedenis van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, 1993-2002. Amsterdam: NIWI-KNAW, 2005, p. 200-213.
 • K.H. van Dalen-Oskam m.m.v. J.J. van Zundert. ‘De list van het lexicon. Auteursonderscheiding met behulp van computer-ondersteunde woordenschatanalyse’. In: Nederlandse letterkunde 10 (2005), p. 212-233.
 • Katrien Depuydt en Karina van Dalen-Oskam, m.m.v. Jesse de Does. ‘Dos es dat vision volcomen. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek op het web’. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim (ed.). Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen, 2005, p. 69-89.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Dutch literary onomastics. Past, present and future’. In: Eva Brylla, Mats Wahlberg, in collaboration with Vibeke Dahlberg, W.F.H. Nicolaisen (Eds.). Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala, 19-24 August 2002. Vol. 1, Uppsala, 2005, p. 398-406.
 • Doreen Gerritzen, Karina van Dalen-Oskam en Gerrit Bloothooft. ‘Bijbelse voornamen’. In: N. van der Sijs (ed.). Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands. Den Haag, 2005, p. 139-154.
 • K.H. van Dalen-Oskam. The study of names in Dutch literary works: a bibliographical introduction. In: ONOMA 40 (2005), p. 283-292 (published in 2008).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Ferguut says hi!’ In: Queeste 11 (2004), p. 89-92.
 • K.H. van Dalen-Oskam, M. Rem en E. Wattel. ‘De opkomst van bezegelen in de veertiende eeuw: een methodologische vergelijking.’ In: S. Daalder, T. Janssen, J. Noordegraaf (Red.). Taal in verandering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam / Munster, 2004, p. 147-160.
 • K.H. van Dalen-Oskam and J.J. van Zundert. ‘Modelling Features of Characters. Some Digital Ways to Look at Names in Literary Texts.’ In: Literary and Linguistic Computing 19-3 (2004), p. 289-301.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘J. Verdam.’ In: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Onder redactie van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, kernredactie: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf. Op: dbnl, 2004.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘E. Verwijs.’ In: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Onder redactie van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, kernredactie: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf. Op: dbnl, 2004.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Onder redactie van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, kernredactie: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf. Op: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 2004.
 • K.H. van Dalen en J.J. van Zundert. ‘Finding Names with the Autonom Parser’ in: DigiCULT.info 6, December 2003, p. 47-49.
 • K.H. van Dalen-Oskam en M.L. Meuwese. ‘Een vreemde vogel in de Meermanno-Rijmbijbel’ in: Millennium 17 (2003), p. 13-25.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘De idealistische lexicograaf. Matthias de Vries (1820-1892)’ in: Anrooij, W. van, D. Hogenelst en G. Warnar (eds). Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag. Amsterdam, 2003, p. 61-75, 262-264, 297-298. Zie ook de bijbehorende digitale publicatie van M. de Vries: De Visscherijen, geheeten het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek. Leiden, 1858.
 • K.H. van Dalen-Oskam en S. Corbellini. ‘Een gelukkig mensch. Jakob Verdam (1845-1919)’ in: Anrooij, W. van, D. Hogenelst en G. Warnar (eds). Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag. Amsterdam, 2003, p.105-120, 271-272, 304-305. Zie ook de bijbehorende digitale publicatie van J. Verdam: ‘Iets over tekstcritiek‘ in: De taal- en letterbode 5 (1874), p. 128-136.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Lolita’s les. Persoonsnamen in Lisa’s adem van Karel Glastra van Loon’ in: Naamkunde 34 (2002), p. 171-203 (published in 2004)
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘The Mutual Influence of Names and Rhyme.’ in: D. Kremer (Hrsg.), Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung, Trier, 12.-17. April 1993. 6 Bde. (Patronymica Romanica 14-19). Tübingen, 1999-2002. Bd. VI, 2002, , p. 217-224. (Patronymica Romanica 19)
 • K.H. van Dalen-Oskam, D.J.G. Geirnaert, J.G. Kruyt, ‘Text Typology and Selection Criteria for a Balanced Corpus: the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch’ in: Braasch, Anna and Claus Povlsen (Eds.). Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress. Denmark: EURALEX, August 13-17, 2002. 2 Vols. Copenhagen: Center for Sprogteknologi, CST, 2002. Vol. I, p. 401-406.
 • Pijnenburg, W.J.J., K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, T.H. Schoonheim Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling. Leiden/Groningen: Gopher Publishers, 2001. 4 Dln.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Experimentator en de anderen. Over de bronverwijzingen in ‘Der Naturen Bloeme‘ in: Berteloot, Amand, Detlev Hellfaier (Hrsg.), Jacob van Maerlants ‘Der naturen bloeme’; und das Umfeld. Vorläufer – Redaktionen – Rezeption. Münster, 2001, p. 253-265.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Depuydt, K.A.C. ‘Moderne corpora van geschreven tekst op het web.’ INL Working Paper 2001-01.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Depuydt, K.A.C. ‘Oude teksten online: een overzicht van internet-corpora met historische teksten’. INL Working Paper 2000-01.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Mooijaart, M.A. ‘Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu’. Amsterdam: Prometheus, 2000.Tweede druk 2003 (Aula pocket).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘The Flying Chess-set in the Roman van Walewein’ in: King Arthur in the Medieval Low Countries. Edited by Geert H.M. Claassens and David F. Johnson. Leuven, 2000, p. 59-68. (Mediaevalia Lovaniensia, Series I / Studia XXVIII)
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Jacob van Maerlants Rijmbijbel en het Luikse Leven van Jezus’ in: Queeste 6 (1999), p. 147-165.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Internetsites voor Oudgermanisten’, (november 1999)
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Gawain Knocking on Heaven’s Door? Names as a Reflection of Motifs in the Middle Dutch Roman van Walewein’ in: Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen 1996, 3 Vols. Aberdeen, 1998, vol. 3, p. 379-384.
 • K.H. van Dalen-Oskam. Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. (Diss. Leiden, 1997.) Hilversum: Verloren, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen LVII).
 • Dictionaries of Medieval Germanic Languages. A Survey of Current Lexicographical Projects. Edited by K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim. Turnhout: Brepols, 1997 (Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds, 4-7 July 1994.) [Op basis van drie door de redacteurs van de bundel georganiseerde lezingensessies over woordenboeken van Middeleeuwse talen op het genoemde congres].
 • Leven in de Oudgermanistiek. Jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging. Onder redactie van H. Nijdam, M.L. Gerla en K. van Dalen-Oskam, Leiden, 1997
 • K.H. van Dalen-Oskam, Depuydt, K.A.C. Lexicography and Philology‘ in: Dictionaries of Medieval Germanic Languages. A Survey of Current Lexicographical Projects. Edited by K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim. Turnhout: Brepols, 1997, p. 189-197. (Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds, 4-7 July 1994).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Wat doet men met staden?’ in: Leven in de Oudgermanistiek. Jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging. Onder redactie van H. Nijdam, M.L. Gerla en K. van Dalen-Oskam. Leiden, 1997, p. 86-89.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Sint Dionysius en andere heiligen in Jacob van Maerlants Rijmbijbel’ in: Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Overzicht van het jaar 1996. Leiden, 1997, p. 89-106.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Depuydt, K.A.C. ‘Archaeology and Lexicography’ in: Travel, Technology & Organisation in Medieval Europe. Papers of the Medieval Europe Brugge Conference, Volume 8. Edited by Guy de Boe & Frans Verhaeghe. I.A.P. Rapporten 8, Zellik, 1997, p. 139-143.
 • K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim. ‘Vroegmiddelnederlands (circa 1200 – 1350)’ in: M.C. van den Toorn, W.J.J. Pijnenburg, A. van Leuvensteijn, J.M. van der Horst (red.): Geschiedenis van de Nederlandse Taal. Amsterdam, 1997, p. 69-145.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Toverië of geen toverië? Walewein en Het zwevende schaakbord.’ in: BZZLLETIN: 233 (1996) (feb), p. 35-40.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Schoonheim, T.H. ‘Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). ‘Namen en hun plaats in de woordenschat’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 112 (1996), p. 238-248. (Herdrukt in T.H. Schoonheim, Th.P.F. Wortel (red.). Een samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Den Haag/Antwerpen, [1998], p. 45-58.)
 • K.H. van Dalen-Oskam, Depuydt, K.A.C. ‘Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). Over betekenissen en meer’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 112 (1996), p. 352-364. (Herdrukt in T.H. Schoonheim, Th.P.F. Wortel (red.). Een samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Den Haag/Antwerpen, [1998], p. 29-43.)
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Namen in Jacob van Maerlants Rijmbijbel’ in: Naamkunde: 26 (1994), p. 1-48 (In herziene vorm opgenomen in Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Verdwaalde voorouders. De herkomst van v. 9115-9154 van Jacob van Maerlants Rijmbijbel’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 110 (1994), p. 198-211 (In herziene vorm opgenomen in Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel).
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘De laatste reis van de Drie Koningen. Mogelijke bronnen van v. 21.425-21.442 van Jacob van Maerlants Rijmbijbel’ in: Queeste 1 (1994), p. 97-107 (In herziene vorm opgenomen in Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel).
 • K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim. ‘A priori: Weitin de Bars en Herman Hybraden-heict’ in: Madoc 8 (1994), p. 106-107.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘De Leidse fragmenten van Floris ende Blancefloer’ in: Spiegel der letteren 36 (1994), p. 249-277.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Mooijaart, M.A. ‘Vroegmiddelnederlandse muntnamen. Vorm en betekenis’ in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 35 (1992), p. 87-126.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Biblical Names in Early Middle Dutch Charters and Literary Texts’ in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 36 (1992), p. 121-130.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Exogenous names in the Dictionary of Early Middle Dutch’ in: Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki 1990. Helsinki 1991. 2 Vols., Vol. 1, p. 248-255.
 • K.H. van Dalen-Oskam, Schoonheim, T.H. ‘Golda, sigilata, solis en wrsmes’ in: Een school spierink-jes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur. Uitgegeven door W.P. Gerritsen, A. Gijsen en O.S.H. Lie. Hilversum, 1991, p. 153-155.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Hen quam hier sonder redene niet…. Het zwevende schaakspel in de Walewein’ in: Literatuur 5 (1988), p. 276-284.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Een schaakprobleem: de Walewein-miniatuur’ in: Madoc 1 (1987), p. 24-26.
 • K.H. van Dalen-Oskam. ‘Elfkind’. In: Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel (red.). Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Muenster: Nodus Publikationen, 2014, p. 51-56