Nederlands | English
 

Karina van Dalen-Oskam

foto karina corporate.bmp

  • Prof. dr. Karina van Dalen-Oskam
  • Afdelingshoofd Letterkunde
  • Nederlandse letterkunde, Digital/computational Humanities
  • karina.van.dalen@huygens.knaw.nl
  • 020-2246864

Biografie

Karina van Dalen-Oskam studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Van 1988 tot 2001 werkte zij op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. In 2002 trad zij in dienst van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) als hoofd van de afdeling Neerlandistiek en senior onderzoeker. Sinds juni 2005 is zij werkzaam bij het Huygens ING, waar zij onderzoeksleider was van het thema ICT & Teksten en sinds 1 juli 2011 hoofd van de afdeling Letterkunde. Haar onderzoek concentreert zich op de computationele letterkunde en zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en technieken voor stilistisch onderzoek van moderne Nederlandse (en Engelse) romans. Zij beoogt comparatieve methoden te ontwikkelen voor de analyse van stilistische verschillen tussen teksten, oeuvres, genres, tijdperioden en culturen of talen. Met ingang van maart 2012 is zij tevens hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Op 1 februari 2013 sprak zij haar oratie uit, De stijl van R. Zij was lid van de Executive Committee (2011-2014) en president (2014-2015) van de European Association for Digital Humanities (EADH). Sinds november 2015 is zij voorzitter van de internationale overkoepelende digital humanities organisatie ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations).
In januari 2012 is haar project “The riddle of literary quality” officieel van start gegaan. In dit project, gefinancierd uit het KNAW Computational Humanities programma en uitgevoerd binnen het eHumanities Center, werkt zij samen met onderzoekers van de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation van de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

  • K.H. van Dalen-Oskam.  Corpus-based approaches to names in literature. 2016 In: C. Hough (Ed), The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press, 2016, 344-354
  • J.B. Herrmann, K.H. Van Dalen-Oskam, C. Schöch. Revisiting style, a key concept in literary studies. Journal of Literary Theory 9 (2015), 25-52
  • K.H. van Dalen-Oskam. In praise of the variant analysis tool. A computational approach to medieval literature. In: André Lardinois, Sophie Levie, Hans Hoeken and Christoph Lüthy (Eds), Texts, Transmissions, Receptions: Modern Approaches to Narratives, Leiden: Brill, 2015, p. 35-54. http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004270848

Publicaties

Research output in Pure

Activities output in Pure

Overige informatie

Nevenfuncties

  • Verzorgen van onderwijs en begeleiden van onderzoek bij Universiteit van Amsterdam
  • Voorzitter van de internationale overkoepelende digital humanities organisatie ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations)