Nederlands | English

Track Changes: Textual scholarship and the challenge of digital literary writing wil nieuwe methodes, waaronder keystroke logging, toepassen om zicht te krijgen op het literaire schrijfproces van nu, dat zich grotendeels op de computer afspeelt.

Welke sporen laat dit digitale werkproces na, en hoe kunnen we moderne technieken gebruiken om het schrijfproces te documenteren en analyseren?

In dit project komen digitale geesteswetenschappen (digital humanities), cognitief schrijfprocesonderzoek en textual scholarship samen. Textual scholarship heeft een rijke traditie, die veel inzichten heeft opgeleverd in de werkwijze van ‘analoge’ schrijvers uit het verleden. Cognitief schrijfprocesonderzoek draagt inzichten en methodes bij die gebaseerd zijn op experimentele data, waaronder het ‘live’ registreren van het digitale schrijfproces. We willen ontdekken waar en hoe de schrijfprocessen van hedendaagse auteurs in het kader van de tekstgenetische traditie passen, en waar we juist nieuwe modellen en kaders nodig hebben.

Er zijn in ieder geval in ons pilot-project (Het Literaire Werk 2.0) al verschillen gevonden tussen ‘online schrijvers’ en ‘offline schrijvers’ en ‘papier-‘ en ‘scherm-‘ schrijvers. En al werkt de overgrote meerderheid van de auteurs in Word, sommigen zijn uitermate innovatief in hun gekozen software en in de manier waarop ze hun werkproces vormgeven. De teksten die zo tot stand komen gaan we analyseren met methodes uit de digital humanities. Want uiteindelijk vertalen we inzichten uit het schrijfprocesonderzoek weer naar een analyse van de literaire teksten zelf.

Het projectteam bestaat vanuit het Huygens ING uit Karina van Dalen-Oskam, Peter de Bruijn, Peter Kegel, en twee promovendi; Lamyk Bekius en Floor Buschenhenke. Dirk van Hulle (Centre for Manuscript Genetics), Vincent Neijt (centre for Manucript Genetics), Mariëlle Leijten (Writing and Professional Communication) en Luuk van Waes (Writing and Professional Communication) vormen het Antwerpse deel van het team.

Track Changes wordt gefinancierd uit de Vrije competitie Geesteswetenschappen van het NWO. Het project is een samenwerking tussen Huygens ING en de Universiteit Antwerpen. De looptijd is vijf jaar, van 2018-2023.