19-10-2020

Ton van Kalmthout bijzonder hoogleraar Nederlandse letterkunde

Per 1 september is Ton van Kalmthout aangesteld als bijzonder hoogleraar Internationale uitwisseling van Nederlandse literatuur in historisch perspectief. Van Kalmthout, senior-onderzoeker literatuurgeschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW, gaat ook les geven aan de Universiteit Leiden.

Prof. Dr. Ton van Kalmthout gaat werken aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Het LUCAS doet baanbrekend onderzoek naar de veelzijdige relaties tussen kunst en samenleving. Hij zal zich bezighouden met hoe Nederlandstalige literatuur zich verspreidt en wordt gelezen buiten het Nederlandse taalgebied. En andersom kijkt hij ook naar hoe anderstalige literatuur naar Nederland toekomt.

Volgens Van Kalmthout is het belangrijk om hier onderzoek naar te doen: ‘In Nederland overschatten we de rol van oorspronkelijk in het Nederlands geschreven literatuur, terwijl het overgrote deel van wat we hier lezen vertaald is uit een andere taal.’ Ook andersom is dat zo, zegt Van Kalmthout, ‘Nederlandse literatuur wordt veel meer in het buitenland geconsumeerd dan wij denken. En niet alleen op papier, maar vaak ook in de vorm van een film of theaterstuk.’