Nederlands | English

Uitvoerders

Algemene beschrijving
Toneel, dat geschreven werd in het Latijn én in het Nederlands, was een belangrijke factor in het culturele en literaire leven in de Nederlanden in de vroegmoderne tijd. Het speelde een rol in het publieke debat en kon de publieke opinie
beïnvloeden. Dit project is erop gericht de onderlinge relaties te onderzoeken tussen het
toneel dat in het Latijn was geschreven en in het Nederlands, en het effect dat beide op de
publieke meningsvorming hadden.

Tot nu toe waren de relatie tussen beide vormen van toneel en hun effecten niet systematisch
onderzocht. Om de onderlinge relaties te achterhalen worden overeenkomsten en verschillen
in thematiek en onderwerpen, en de ontwikkelingen daarin, onderzocht. Met name de Nederlandse
Opstand maakte indruk op de dramaschrijvers en sommigen gebruikten hun stukken om een bijdrage
te leveren aan het debat over oorlog en vrede. De mogelijke impact van de spelen zal worden
onderzocht aan de hand van onder meer contemporaine documenten als correspondenties,
voorwoorden, opdrachten, pamfletten en de historiografie.

Het project kent twee deelprojecten:

 • The function and development of religious drama in the Netherlands (1510-1611) zal met name zal ingaan op het Latijnse schooldrama en het Nederlandse rederijkerstoneel;
 • Latin and Dutch history plays in the Netherlands (1580-1625) gaat vooral in op het Latijnstalige universitaire toneel en de Nederlandstalige historische treurspelen.

Contact
prof. dr. J. Bloemendal • 070-3315825 • jan.bloemendal@huygens.knaw.nl

Literatuur [spoiler]

 • J. Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw. Hilversum 2003.
 • Zeven Provinciën Reeks 22. Een spul van sinnen van den Siecke Stadt / Een spel van zinnen van de Zieke stad, ed. Jan Bloemendal. Amersfoort 2009.
 • J. Bloemendal, ‘Cornelius Laurimanus als Dramatiker. Theater und Theologie gegen Ketzereien.’ In: R. Glei und R. Seidel (Hgg.), Das leitnische Drama der Frühen Neuzeit. Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie. Tübingen 2008, p. 101-132.
 • J. Bloemendal, ‘König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele.’ In: C. Meier, B. Ramakers, H. Beyer (Hgg.), Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit. Münster 2008, p. 289-319.
 • Georgius Macropedius, Verzameld toneel. Red. J. Bloemendal. Amersfoort 2008.
 • J. Bloemendal en Ph. Ford (red.), Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions. (Noctes Neolatinae – Beihefte zu: Neulateinisches Jahrbuch – Journal of Neo-Latin Language and Literature). Hildesheim 2008.
 • ‘”TO THE BENEVOLENT READER…” Dedications attached to editions of Neo-Latin Plays in the Netherlands of the 16th and the 17th century – Forms, Functions and Religious Standpoints’ in: I. Boscchuyt, N. Gabriels, D. Sacré, D. Verbeke (eds), Cui dono lepidum novum libellum? Dedicating Latin Works and Motets inthe Sixteenth Century: Theory and Practice. Leuven 2008, p. 109-126.
 • Cornelius Schonaeus, Iosephus (1590). Een bijbelse komedie van de Christelijke Terentius uit Haarlem. Ed. werkgroep studenten GLTC en Latinistiek aan de Universiteit van Amsterdam, o.l.v. Jan Bloemendal en Juliette Groenland. Amersfoort 2008.
 • J. Bloemendal, ‘De dramatische moord op Willem van Oranje. De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden.’ In: J. Bloemendal, A.A. Sneller, M.P.A. de Baar (red.), Bronnen van inspiratie. Recepties van de
  klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst. Hilversum 2007. De zeventiende eeuw23 (2007), p. 99-117.
 • J. Bloemendal, ‘Daniel Heinsius’ Herodes infanticida as a Senecan drama’ in: J. Hilton, A. Gosling (eds.), Alma parens originalis? The Receptions of Classical Literature and Thought in Africa, Europe, The United States, and Cuba. Frankfurt am Main 2007, p. 217-236.
 • J.A. Groenland, ‘Predicting the Present. Prophesies in Latin and Dutch History Plays’. In: C. Meier, B. Ramakers, H. Beyer (Hgg.), Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit. Münster 2008.
 • V.E.M. Demoed, `Stultitia on stage: Gnapheus’s Foolish Scientist and the Praise of Folly of Erasmus’ in: J. Bloemendal en Ph. Ford (red.), Neo-Latin Drama: Reception, Form and Function. Hildesheim 2008, p. 165-183.
 • V.E.M. Demoed, `The Morality of Hypocrisy: Gnapheus’ Latin Play Hypocrisis and the Lutheran Reformation’ in: J. Bloemendal en A.C. van Dixhoorn (red.), Literature and Public Opinion (in print).

[/spoiler]