Nederlands | English

Storm-Riddleweb

Het doel van het project is om op een empirische en computationele wijze tekstuele patronen vast te stellen in moderne Nederlandstalige fictie en na te gaan of er een correlatie bestaat tussen het voorkomen van bepaalde clusters van formele eigenschappen en de meningen die lezers over de onderzochte romans hebben. Voor de tekstkenmerken worden tools aangepast en ontwikkeld waarmee zoveel mogelijk eigenschappen van de tekst worden doorgemeten. De lezersmeningen zijn in de loop van 2012 verzameld in Het nationale lezersonderzoek, een grote online enquête. Meer over de opzet van het onderzoek en de technische aspecten is te vinden op de Engelstalige projectblog , http://literaryquality.huygens.knaw.nl/. De opzet en de eerste resultaten van de enquête staan beschreven op http://www.hetnationalelezersonderzoek.nl/.

Contact

prof. dr. Karina van Dalen – Oskam