Nederlands | English

De kritische uitgave is het werk van dr. Marjolein Hogenbirk en prof.dr. Wim Gerritsen. Walewein ende Keye werd geschreven rond het midden van de dertiende eeuw en bleef slechts bewaard in één veertiende-eeuws handschrift, de zogenaamde Lancelotcompilatie (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10, ca. 1320). Van Walewein ende Keye was hiervoor nog nooit een zelfstandige uitgave verschenen. De nieuwe digitale uitgave bevat een beknopte inleiding en een leestekst met woordverklaringen, literair-historische toelichting en paleografisch-genetisch commentaar. Ze is vervaardigd met de door het Huygens Instituut ontwikkelde webapplicatie eLaborate versie 2.