Nederlands | English

Digitale editie van Bartholomeus Engelsman, Van den proprieteyten der dinghen. Het betreft een diplomatische editie van de Middelnederlandse vertaling (1485) van de 13de-eeuwse encyclopedie De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus, bezorgd door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL), in samenwerking met het Huygens Instituut KNAW, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl) en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL).