Nederlands | English

Jacob Cats was eenenveertig jaar toen hij in 1618 debuteerde met zijn Sinne- en minnebeelden. Zijn emblematische werken droegen wezenlijk bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse emblemataliteratuur die aan het begin van de zeventiende eeuw tot grote bloei kwam. Cats bestempelde de emblematiek als een aparte artistieke categorie, als een ‘maniere van schrijven’. Het embleem presenteert de lezer een beeld, een nabootsing van de bestaande of denkbare werkelijkheid, wijst op de onderliggende waarheid of levensles en biedt handelingsnormen. Dit samengaan van woord en beeld, deze complementariteit tussen de beide zusterkunsten pictura en poesis, kwam uitstekend tegemoet aan een van de voornaamste doelen van de kunst: de zo gewaardeerde combinatie van leren en vermaken.

Download deel 1

Download deel 2

Download deel 3