Nederlands | English

Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Annemarie Kets-Vree. Monumenta Literaria Neerlandica VI,1-2 Deze wetenschappelijke uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt de tekst, het tweede deel het ‘Apparaat’ en de ‘Commentaar’ . Het ‘Apparaat’ geeft een overzicht van de veranderingen die de auteur tussen het manuscript (1859) en de laatste bij leven verschenen druk (1881) heeft aangebracht. De ‘Commentaar’ slaat een brug tussen de tekst van toen en de lezer van nu in de vorm van een woord- en zaakcommentaar en bevat bovendien een zo compleet mogelijke toetsing van Multatuli’s fictie aan de feiten, zoals die in contemporaine documenten zijn overgeleverd.

Download deel 1
Download deel 2 (commentaar)