Nederlands | English
 

Marjolein 't Hart

marjolein

 • Prof. dr. Marjolein ‘t Hart
 • Afdelingshoofd Geschiedenis; Senior onderzoeker
 • Specialisaties: Geschiedenis van staatsvorming in mondiaal, comparatief perspectief; Sociale en economische geschiedenis; Vroegmoderne geschiedenis; Nederlandse geschiedenis
 • Marjolein.tHart@huygens.knaw.nl
 • 020-2246826

Biografie

Marjolein ’t Hart is Senior Onderzoeker en Onderzoeksleider van de afdeling Geschiedenis van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Trinity College, Dublin, en rondde haar studie in 1981 cum laude af met een scriptie over Ierse emigranten. Voor haar proefschrift over staatsvorming in het zeventiende-eeuwse Nederland verbleef zij onder meer een jaar aan de New School for Social Research in New York; zij promoveerde in 1989 aan de Universiteit Leiden met Prof. Charles Tilly en Prof. Wim Blockmans als promotores. Al voor die tijd was zij werkzaam bij verschillende universiteiten (Groningen, Leiden, Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit) in verschillende disciplines (geschiedenis, sociologie, politicologie).  Vanaf 1990 werkte zij bij de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, sinds 2002 als universitair hoofddocent. In 2010 was zij Queen Wilhelmina Professor aan Columbia University, New York. Haar onderzoek is vaak interdisciplinair van opzet, op het snijvlak tussen de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, en richt zich vaak op de sociale en economische achtergronden van staatsvorming, bureaucratisering, opstanden en revoluties. Zij is gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse en Europese geschiedenis, maar heeft een brede sociologisch-historische en theoretische belangstelling voor langetermijnprocessen op wereldschaal.

Belangrijkste publicaties

 • The Dutch Wars of Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680 (Londen, Routledge 2014)
 • Waarom belastingen goed zijn voor democratie. Staatsvorming en politieke cultuur in wereldhistorisch perspectief (Amsterdam 2014), see http://dare2.ubvu.vu.nl/handle/1871/51406?show=full
 • The Making of a Bourgeois State. War, politics and finance during the Dutch Revolt (Manchester, Manchester University Press 1993)
 • (met anderen, auteur en red.) De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011)

Nevenfuncties

Publicaties / Books

 • Marjolein ‘t Hart, The Dutch Wars of Independence and the Republic’s Golden Age, c. 1580-c. 1680 (London, Routledge 2014)
 • Marjolein ‘t Hart, Waarom belastingen goed zijn voor democratie. Staatsvorming en politieke cultuur in wereldhistorisch perspectief (Amsterdam 2014), see http://dare2.ubvu.vu.nl/handle/1871/51406?show=full
 • Marjolein ‘t Hart, The Making of a Bourgeois State. War, politics and finance during the Dutch Revolt (Manchester; Manchester University Press 1993)
 • Marjolein ‘t Hart, In quest for funds. Warfare and state formation in the Netherlands 1620-1650 (Leiden; Dissertation 1989)

Co-authored and co-edited books and journal issues

 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011)
 • Marjolein ‘t Hart, Peter Boomgaard (eds.), Globalization, Environmental Change, and Social History (Cambridge, Cambridge University Press 2010); also as a special issue of the International Review of Global History (Supplement 18, 2010)
 • Marjolein ‘t Hart, Henk van Zon (eds.)Natuur en milieu in Belgische en Nederlandse koloniën. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2009 (Gent/Hilversum, Academia Press/Verloren 2010;
 • Marjolein ‘t Hart, Louise Hesp, Clé Lesger and Boudien de Vries (eds.), Leo Noordegraaf: Van vlas naar glas. Aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland (Hilversum: Verloren 2009)
 • Marjolein ‘t Hart, Dennis Bos (eds.),Humor and Social Protest (Cambridge, Cambridge University Press 2007); also as special issue of the International Review of Global History (Supplement 15, 2007)
 • Marjolein ‘t Hart, Hilde Greefs (eds.), Watermanagement, Communities, and Environment. The Low Countries in Comparative Perspective. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2005/2006) (Gent/Hilversum, Academia Press/Verloren 2006)
 • Marjolein ‘t Hart, Manon van der Heijden (eds.) ‘Het geld van de stad’, Special Issue Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3:3 (2006)
 • Marjolein ‘t Hart, Patrick O’Brien, Derek Keene and Herman van der Wee (eds.), Urban Achievement in early modern Europe. Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge, Cambridge University Press 2001); paperback edition in 2008
 • Marjolein ‘t Hart, Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden (eds.),  A financial history of the Netherlands 1550-1990 (Cambridge, Cambridge University Press, 1997) – paperback edition in 2010
 • Marjolein ‘t Hart, Jan Lucassen and Henk Schmal (eds.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen (Amsterdam, Aksant 1996)
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids, Henk Kleijer and Jan Lucassen (eds.), De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800 (Leuven/Apeldoorn, Garant, 1995)

Articles

 • ‘From the Eighty Years War to the Second World War: New Perspectives on the Economic Effects of War’, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis  11:2 (2014) 261-280
 • ‘Is the Polder Model good for the economy? A new interpretation of Dutch economic and social history’, BMGN – Low Countries Historical Review 129:1 (2014) 90-98, with Karel Davids
 • ‘Introduction:  entrepreneurs, military supply, and state formation in the late medieval and early modern periods: new directions’, in Jeff Fynn-Paul  (ed.), War, Entrepreneurs and the State in Europe and the Mediterranean, 1300-1800 (Leiden, Brill, 2014) 1-13, with Jeff Fynn-Paul and Griet Vermeesch
 • Marjolein ‘t Hart, Wim Blockmans, ‘Power’, in: Peter Clark (ed.), Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford, Oxford University Press 2013), pp. 421-437.
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The role of humour in protest culture’, in: Kathrin Fahlenbrach, Martin Klimke, and Joachim Scharloth (eds.), Protest Cultures: a Companion. Vol. 1: Elements of Protest (New York/Oxford, Berghahn 2013), to be published
 • Marjolein ‘t Hart, Wantje Fritschy and Edwin Horlings, ‘Continuities and discontinuities in Dutch fiscal history, c. 1515-1913’, in: Francisco Comin, Patrick O’Brien, Fausto Piola Caselli and Bartholomé Yun (eds.) The Rise of Fiscal States. A Global History, 1500-1914 (Cambridge, Cambridge University Press 2012), 39-66
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘The navy and the rise of the state. The case of the Netherlands, c. 1570-1810’, in: Jürgen Backhaus (ed.), Navies and State Formation (Münster, LIT Verlag 2012), 271-316
 • Marjolein ‘t Hart, ‘De strijd om de macht: sociaal-politieke ontwikkelingen’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 83-126
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘Voorwoord’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 9-10
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘Inleiding’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 11-22
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘Inleiding bij deel I’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 25-36
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘Besluit bij deel I’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 167-170
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘Inleiding bij deel II’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 173-184
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids,  ‘Besluit bij deel II’, in: Karel Davids en Marjolein ’t Hart (eds.), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011), 329-336
 • Marjolein ‘t Hart, Peter Boomgaard , ‘Globlization, Environmental Change, and Social History: An Introduction’, International Review of Social History 55:S (2010), 1-26
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Netzwerke des Handels und der Macht. Die Finanzierung des Kriegs und die Direktoren des Ostindienkompanie im Amsterdam des 17. Jahrhunderts’, in: M. Häberlein, C. Jeggle (eds.), Praktiken des Handels. Geschäfte und soziale Beziehungen europäischer Kaufleute im Mittelalter und früher Neuzeit (Konstanz 2010), 355-377
 • Marjolein ‘t Hart, ‘De democratische paradox en de Opstand in Vlaanderen, Brabant en Holland’, in: Mario Damen and Louis Sicking (eds.), Bourgondië voorbij. Opstellen aangeboden aan Wim Blockmans (Hilversum 2010), 323-335
 • Marjolein ‘t Hart, Henk van Zon, ‘Ten Geleide’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2009 (2010), III-XI
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatsbank’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 12 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2010), 568-571
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatsbankrott’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 12 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2010), 571-574
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatsfinanzen’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 12 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2010), 582-590
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatskredit’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 12 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2010), 608-614
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Steuern’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 12 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2010), 982-990
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Steuerpacht’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 12 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2010), 994-996
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Corporate governance’, in: Marius van Nieuwkerk (ed.), The Bank of Amsterdam. On the Origins of Central Banking (Arnhem, Sonsbeek Publishers 2009), 144-155
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Corporate governance’, in: Marius van Nieuwkerk (ed.), De Wisselbank. Van stadsbank tot bank van de wereld (Arnhem, Sonsbeek Publishers 2009), 144-155
 • Marjolein ‘t Hart, Manon van der Heijden,  ‘Stadslucht maakt vrij. Autonomie en rivaliteit in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden’, in: Leo Lucassen and Wim Willems (eds.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam, Bert Bakker 2009), 79-102
 • Marjolein ‘t Hart, Louise Hesp, Clé Lesger and Boudien de Vries,  ‘Voorwoord’, in: Marjolein ‘t Hart, Louise Hesp, Clé Lesger and Boudien de Vries (eds.), Leo Noordegraaf: Van vlas naar glas. Aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland (Hilversum, Verloren 2009), 7
 • Marjolein ‘t Hart, Louise Hesp, Clé Lesger and Boudien de Vries, ‘Van vlas naar glas. Leo Noordegraaf 60 jaar – een inleiding’, in: Marjolein ‘t Hart, Louise Hesp, Clé Lesger and Boudien de Vries (eds.), Leo Noordegraaf: Van vlas naar glas. Aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland (Hilversum, Verloren 2009), 9-15
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Mutual advantages. State bankers as brokers between the city of Amsterdam and the Dutch Republic’, in: Oscar Gelderblom (ed.), The Political Economy of the Dutch Republic (Aldershot, Ashgate 2009), 115-142
 • Marjolein ‘t Hart, Michael Limberger, ‘Autonomia e importanza delle città nel processo di formazione dello Stato dei Paesi Bassi: l’esempio di Anversa e Amsterdam’, Dimensioni e problemi della ricerca storica 2009:2, 19-48
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Verzin een list, jonge vriend. Over generaties en de toekomst van het vak’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5:2 (2008), 138-150
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Jannie Poelstra (1952-2008)’, Historica 31 (2008), 26
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Buitenlandse tijdschriften: de oogst van 2006’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4 (2007), 110-129
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Humor and social protest: an introduction’, International Review of Social History, 52:S (2007), 1-20
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Een revolutie in de historische sociologie? Een debat over Remaking Modernity’, Sociologie 3 (2007), 479-484
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Tussen dierenliefde en milieubeleid. Tien jaar ecologische geschiedschrijving in de Lage landen’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 10 (2007), 23-44
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Desurbanisatie in Nederland in het bredere Europese perspectief’, Archief. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2006 (2007) 45-54
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Gewetenloze kapitalisten, handige fiscalisten, strategische huisvaders of gedisciplineerde calvinisten? De Nederlandse Republiek als casestudy’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123 (2006), 418-438
 • Marjolein ‘t Hart, Manon van der Heijden, ‘Het geld van de stad. Recente historiografische trends in het onderzoek naar stedelijke financiën in de Nederlanden’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2006), 3-35
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The common soldier in rebel armies: an introduction’, International Review of Social History 51 (2006), 69-74
 • Marjolein ‘t Hart, Michael Limberger,  ‘Staatsmacht en stedelijke autonomie. Het geld van Antwerpen en Amsterdam (1500-1700)’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2006), 36-72
 • Marjolein ‘t Hart, Hilde Greefs,  ‘Redactioneel’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2005/2006 (2006), III
 • Marjolein ‘t Hart, Hilde Greefs,  ‘Editorial Preface’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2005/2006 (2006), V
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Buitenlandse tijdschriften: de oogst van 2005’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2006), 108-129
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Akzise’, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Vol. 1 (Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler 2006), 178-181
 • Marjolein ‘t Hart, ‘De Nederlandse Republiek en de betekenis van de steden’, in: Karel Davids and Jan Lucassen (eds.), De Nederlandse Republiek in een vergelijkend perspectief (Amsterdam, Aksant 2005), 53-90
 • Marjolein ‘t Hart, ‘De prijs van de vrijheid: de Opstand en de belastingdruk in de noordelijke Nederlanden’, in: Raymond Fagel and David Onnekink (eds.), Oorlog & Samenleving in de Nieuwe Tijd (Maastricht, Shaker Publishing, 2005), 11-28
 • Marjolein ‘t Hart, Martijn van der Burg, ‘Renteniers and the recovery of Amsterdam’s credit (1578-1605)’, in: M. Boone, K. Davids and P.Janssens (eds.), Urban Public Debts. Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th – 18th centuries) (Turnhout, Brepols 2003), 197-218
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Low Countries: Northern Netherlands between 1568 and 1815’, in: Joel Mokyr (ed.), Oxford Encyclopedia of Economic History Vol. 3 (Oxford, Oxford University Press 2003), 384-388
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The Netherlands in the seventeenth century: from centre of world capitalism to world hegemony?’, in Takeshi Matsuda and Shigeru Akita (eds.), The Role of the Hegemonic State and the Transformation of the Modern World (Tokyo, Yamakawa 2002), 17-76 (publication in English and in Japanese)
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The glorious city. Monumentalism and public space in seventeenth century Amsterdam’, in: Patrick O’Brien, Marjolein ‘t Hart, Derek Keene and Herman van der Wee (eds.), Urban Achievement in Early Modern Europe. Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge, Cambridge University Press 2001), 128-150
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Town and country in the Netherlands, 1550-1750’, in: S.R. Epstein (ed.), Town and Country in Europe, 1300-1800 (Cambridge, Cambridge University Press 2001), 80-105
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The Netherlands in the seventeenth century: from centre of world capitalism to world hegemony?’, in: Shigeru Akita and Takeshi Matsuda (eds.), Looking Back at the 20th Century: The Role of Hegemonic State and the Transformation of the Modern World System (Osaka, Osaka University of Foreign Studies 2000), 4-36
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Warfare and capitalism. The impact of the economy on state making in northwestern Europe (17th and 18th centuries)’, Review. A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations 23 (2000), 209-228
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The Dutch Revolt, 1566-81: A national revolution?’, in: David Parker (ed.), Revolutions and the Revolutionary Tradition in the West 1560-1991 (London, Routledge 2000) 15-33
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Vakbeweging en ziekenfondsen’, in: K.P. Companje (ed.), Jaarboek HiZ 1999. Ziekenfondsen en arbeidersbeweging van Amsterdam tot West-Europa (Zeist, Stichting Historie Ziekenfondswezen 2000), 109-150
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Economic conditions to the development of early modern states in North-Western Europe, in: Simonetta Cavaciocchi (ed.), Poteri Economici e Poteri Politici secc. xiii-xviii (Prato, Le Monnier 1999), 325-342
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The United Provinces, 1579-1806’, in: Richard Bonney (ed.), The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815 (Oxford, Oxford University Press 1999), 309- 326
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Rules and repertoires: The revolt of a farmers’ republic in the early-modern Netherlands’, in: Michael Hanagan, Leslie Page Moch and Wayne te Brake (eds.), Challenging Authority. The Historical Study of Contentious Politics (Minneapolis, University of Minnesota Press 1998), 197-212
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Energy supply, energy crises and the power of local government’, in: Dieter Schott (Hg.), Energie und Stadt in Europa von der vorindustriellen ‘Holznot’ bis zur Ölkrise der 1970er Jahre (Stuttgart, Franz Steiner Verlag 1997), 195-207
 • Marjolein ‘t Hart, Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden, ‘Introduction’, in: Marjolein ‘t Hart, Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden (eds.), A Financial History of the Netherlands 1550-1990 (Cambridge, Cambridge University Press 1997), 1-10
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The Merits of a Financial Revolution. Public Finance 1550-1700’, in: Marjolein ‘t Hart, Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden (eds.), A Financial History of the Netherlands 1550-1990 (Cambridge, Cambridge University Press 1997), 11-36
 •  Marjolein ‘t Hart, Pit Dehing,  ‘Linking the Fortunes. Currency and Banking 1550-1800’, in: Marjolein ‘t Hart, Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden (eds.), A Financial History of the Netherlands 1550-1990 (Cambridge, Cambridge University Press 1997), 37-63
 • Marjolein ‘t Hart,  Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden,  ‘Conclusion’, in: Marjolein ‘t Hart, Joost Jonker and Jan Luiten van Zanden (eds.), A Financial History of the Netherlands 1550-1990 (Cambridge, Cambridge University Press 1997), 195-200
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Kaapvaart en staatsmacht. Dilemma’s van de geprivatiseerde oorlogvoering op zee’, De Zeventiende Eeuw 13 (1997), 424-437
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Émergence et consolidation de l’État fiscal. II. Le XVIIe siècle’, in: Richard Bonney (ed.), Systèmes économiques et finances publiques (Paris, Presses Universitaires de France 1996), 277-292
 •  Marjolein ‘t Hart, Jan Lucassen and Henk Schmal, ‘Nieuwe Nederlanders. Een inleiding’, in: Marjolein ‘t Hart, Jan Lucassen and Henk Schmal (eds.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen (Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1996), 11-19
 • Marjolein ‘t Hart, ‘War, finances and the structure of the Dutch state’, in: Ronald G. Asch and Heinz Duchhardt (ed.), Der Absolutismus – ein Mythos? (Köln, Böhlau 1996), 329-352
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Stedelijk milieu’, Net Werk Milieugeschiedenis 53 (1996), 5-7
 • Marjolein ‘t Hart, ‘De nieuwe economische geschiedschrijving van Nederland’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21 (1995), 260-272
 • Marjolein ‘t Hart, Karel Davids, Henk Kleijer, and Jan Lucassen,  ‘Inleiding’, in: Karel Davids, Marjolein ‘t Hart, Henk Kleijer, Jan Lucassen (eds.), De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800 (Leuven/Apeldoorn, Garamt 1995), 9-22
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The Dutch Republic: The Urban Impact Upon Politics’, in: Karel Davids and Jan Lucassen (eds.), A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in an European Perspective (Cambridge, Cambridge University Press, 1995), 57-98
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The emergence and consolidation of the ‘Tax State’. II. The seventeenth century’, in: Richard Bonney (ed.), Economic Systems and State Finance (Oxford, Oxford University Press 1995), 281-294
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Desarrollos determinantes de la formación del Estado. Los cuatro temas cruciales del siglo XVII’, Politica y Sociedad 18 (1995), 69-79
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren. De strijd om het waterschap 1655-1657’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 20 (1994), 265-281
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Tussen kapitaal en belastingmonopolie. Interne grenzen aan staatsvorming in Nederland, 1580-1850’, in: Henk Flap and Marco H.D. van Leeuwen (eds.), Op lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen (Hilversum, Verloren 1994), 129-146
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Intercity rivalries and the making of the Dutch state’, in: Charles Tilly and Wim P. Blockmans (eds.), Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800 (Boulder (Co.), Westview Press 1994), 196-217
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatsvorming in de ‘lange’ zeventiende eeuw: van domein-staat naar natie-staat’, Antropologische Verkenningen 12 (1993), 88-99
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Autonoom maar kwetsbaar. De Middelburgse regenten en de opstand van 1651’, De Zeventiende Eeuw 9 (1993), 51-62
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Freedom and Restrictions. State and Economy in the Dutch Republic, 1570-1670’, in: C.A. Davids and L. Noordegraaf (eds.), The Dutch Economy in the Golden Age. Nine Studies, (Amsterdam, Nederlands Economisch Historisch Archief 1992), 105-130
 • Marjolein ‘t Hart, ‘The Devil or the Dutch? Holland’s impact on the Financial Revolution in England, 1643-1694’, Parliaments, Estates and Representation 11 (1991), 39-52
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Nieuwe sociaal-economische elites en staatsvorming in het vroeg-moderne Europa (circa 1500-1800)’, in: W.A.F. Camphuis and C.G.J. Wildeboer Schut (eds.), Europese eenwording in historisch perspectief. Factoren van integratie en desintegratie (Zaltbommel, Europese Bibliotheek 1991), 116-129
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatsvorming, sociale relaties en oorlogsfinanciering in de Nederlandse republiek’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16 (1990), 61-85
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Cities and statemaking in the Dutch Republic, 1580-1680’, Theory and Society 18 (1989), 663-689
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Public loans and lenders in the seventeenth century Netherlands’, Economic and Social History in the Netherlands 1 (1989), 119-140
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Salt trade and salt tax in the Netherlands’, in: J-Cl. Hocquet (ed.), Le roi, le marchand et le sel (Villeneuve-d-Ascq, Presses Universitaires de Lille 1987), 293-314
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Staatsfinanciën als familiezaak tijdens de Republiek: de ontvangers-generaal Doubleth’, in: J.Th. de Schmidt (ed.), Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar belastingmuseum ‘Prof. Dr. Van der Poel’ (Zutphen, Walburg Pers 1987), 57-66
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Hoe de staat zijn raison d’être verloor. Staat en revolutie in Frankrijk 1775-1789’, Mens en Maatschappij 60 (1985), 5-25
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Irish return migration in the nineteenth century’,Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 76 (1985), 223 231
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Heading for Paddy’s Green Shamrock Shore: the returned emigrants in nineteenth century Ireland’, Irish Economic and Social History 10 (1983) 96-97
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Geschiedenis en Bevrijding’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 30 (1983), 166-168
 • Marjolein ‘t Hart, ‘Het aktieprogramma van de Tsjechoslowaakse Communistische Partij’, Kleio 17 (1976), 31-34
 • Marjolein ‘t Hart, ‘De reaktie van de West Europese CP’s op de inval in Tsjechoslowakije’, Kleio 17 (1976), 49-52