Nederlands | English
 

Marjolein 't Hart

marjolein

  • Prof. dr. Marjolein ‘t Hart
  • Afdelingshoofd Geschiedenis; Senior onderzoeker
  • Specialisaties: Geschiedenis van staatsvorming in mondiaal, comparatief perspectief; Sociale en economische geschiedenis; Vroegmoderne geschiedenis; Nederlandse geschiedenis
  • Marjolein.tHart@huygens.knaw.nl
  • 020-2246826

Biografie

Marjolein ’t Hart is Senior Onderzoeker en Onderzoeksleider van de afdeling Geschiedenis van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Trinity College, Dublin, en rondde haar studie in 1981 cum laude af met een scriptie over Ierse emigranten. Voor haar proefschrift over staatsvorming in het zeventiende-eeuwse Nederland verbleef zij onder meer een jaar aan de New School for Social Research in New York; zij promoveerde in 1989 aan de Universiteit Leiden met Prof. Charles Tilly en Prof. Wim Blockmans als promotores. Al voor die tijd was zij werkzaam bij verschillende universiteiten (Groningen, Leiden, Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit) in verschillende disciplines (geschiedenis, sociologie, politicologie).  Vanaf 1990 werkte zij bij de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, sinds 2002 als universitair hoofddocent. In 2010 was zij Queen Wilhelmina Professor aan Columbia University, New York. Haar onderzoek is vaak interdisciplinair van opzet, op het snijvlak tussen de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, en richt zich vaak op de sociale en economische achtergronden van staatsvorming, bureaucratisering, opstanden en revoluties. Zij is gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse en Europese geschiedenis, maar heeft een brede sociologisch-historische en theoretische belangstelling voor langetermijnprocessen op wereldschaal.

Onderzoeks- en andere projecten

Managing the crisis

Belangrijkste publicaties

  • The Dutch Wars of Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680 (Londen, Routledge 2014)
  • Waarom belastingen goed zijn voor democratie. Staatsvorming en politieke cultuur in wereldhistorisch perspectief (Amsterdam 2014), see http://dare2.ubvu.vu.nl/handle/1871/51406?show=full
  • The Making of a Bourgeois State. War, politics and finance during the Dutch Revolt (Manchester, Manchester University Press 1993)
  • (met anderen, auteur en red.) De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam, Boom 2011)

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure

Nevenfuncties