Nederlands | English
 

Suzan van Dijk Honorary Member van de Universiteit van Nova Gorica

Op donderdag 17 oktober jl. heeft dr. Suzan van Dijk (Huygens ING) de titel van ‘Honorary Member of the University of Nova Gorica’ toegekend gekregen als erkenning voor haar bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van wetenschappelijke excellentie in de studie naar historische vrouwelijke schrijvers op deze universiteit (Slovenië). 
IMG_1638_2_1

Suzan van Dijk heeft tal van internationale wetenschappelijke publicaties over Franse en Nederlandse vrouwelijke schrijvers op haar naam staan. In haar onderzoek richt zij zich op de literaire creativiteit en de receptie van vrouwelijke schrijvers, en zij doet dat zoveel mogelijk met gebruikmaking van digitale tools. In 2009 nam zij het initiatief voor de Europese COST Action Women Writers in History (WWIH), één van de zeer weinige COST Actions op het gebied van de literatuurgeschiedenis. Centraal in deze internationale samenwerking is de database WomenWriters, waar gegevens over de productie en receptie van het werk van vrouwelijke auteurs worden opgenomen. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van deze gegevens levert een belangrijke bijdrage aan de kennis van en het inzicht in de rol die Europese vrouwelijke auteurs hebben gespeeld, vergeleken met de beeldvorming die er rond deze vrouwen is ontstaan.

Sinds 2008 heeft Suzan van Dijk intensief samengewerkt met de Universiteit van Nova Gorica. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle ontwikkeling in de literair-historische studies naar vrouwelijke auteurs en het vergroten van de internationale bekendheid van Sloveense vrouwelijke schrijvers. Van Dijk stimuleerde de studie naar Sloveense schrijfsters en de receptie van buitenlandse schrijfsters in Slovenië. Hiermee werd het nationale onderzoek verheven tot een onderdeel van het Europese onderzoek. De eerste samenwerking was in het kader van het NWO internationaliseringsproject New approaches to European Women Writers (NEWW, 2007-2010), dat uitmondde in de COST Action WWIH (2009-2013); deze Action leidde zelf weer tot het HERA project Travelling TexTs 1790-1914 (TTT, 2013-2016). In het kader van WWIH organiseerde de universiteit van Nova Gorica, in september 2010, het symposium Women’s Authorship in Literatures of Small Countries in the 19th Century. Dankzij het internationale karakter van deze samenwerking is de Universiteit van Nova Gorica leidend binnen het literair-historische onderzoek naar vrouwelijke auteurs in Slovenië.

Bekijk de foto’s van de uitreiking.