Nederlands | English
 

Evina Steinová

Biografie:

Evina Steinová (1986) was als promovendus werkzaam voor het project ‘Marginal Scholarship. The Practice of Learning in the Early Middle Ages (c. 800-c. 1000)‘, geleid door prof.dr. Mariken Teeuwen.
Binnen dit project hield zij zich bezig met annotaties in de vorm van symbolen. Ze bestudeerde vroegmiddeleeuwse teksten over het gebruik van symbolen om teksten te annoteren, en  de praktijk zelf van het annoteren met behulp van symbolen in vroegmiddeleeuwse handschriften. Deze studie heeft geleid tot een proefschrift: ‘Notam superponere studui. The use of technical signs in the early Middle Ages. Het is op 18 maart 2016 aan de Universiteit Utrecht verdedigd en beloond is met een cum laude.

Oorspronkelijk afkomstig uit Slowakije, behaalde ze haar eerste diploma (in klassiek en middeleeuws Latijn) aan de Masaryk-universiteit in Brno. Haar tweede titel (een Research Master in Medieval Studies) verkreeg ze aan de Universiteit van Utrecht. Steinova werkte eerder aan het gebruik van de bijbel in de apocriefe Handelingen van de Apostelen, als onderdeel van het project ‘The Dynamics of Apocryphal Traditions in Medieval Religious Culture’ (in samenwerking met Els Rose aan de Universiteit van Utrecht). Daarnaast verzorgde ze een editie van de Passio Iudeorum Pragensium, een laat-veertiende-eeuws pogromverhaal uit Bohemen. Haar interesses omvatten Latijnse en Hebreeuwse middeleeuwse schriftcultuur, christelijke tekstcultuur in de late Oudheid, liturgie en christelijk-joodse betrekkingen in de Middeleeuwen. Na het behalen van de doctorsgraad is Steinová naar Canada gegaan, waar ze in 2017 een Mellon Foundation Fellowship heeft verworven aan het Pontifical Institute for Medieval Studies in Toronto. Ze is als onderzoekster nog steeds geaffilieerd aan Huygens ING.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure