Nederlands | English

Dit project ontwikkelt een databank voor zes ‘grote’ sporten: voetbal, gymnastiek, korfbal, hockey, tennis en schaken. De databank bevat de namen van alle bonden en clubs van deze takken van sport, die vóór 1 augustus 1940 waren opgericht. Ook wordt aangegeven welke clubs voortkwamen uit bepaalde bedrijven of uit maatschappelijke organisaties. Daarnaast verschaft de databank informatie over het archief van de bond of club, indien dit in een openbare archiefbewaarplaats of documentatiecentrum is ondergebracht. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de aanwezigheid van lijstenvan bestuursleden, notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie en financiële stukken. Tevens is opgenomen in welke bladen alle officiële mededelingen werden gepubliceerd tot 1 augustus 1940.