Nederlands | English
 

Ronald Sluijter

 • Dr Ronald Sluijter
 • Researcher
 • Department of Digital Data Management
 • Specialisation: history of governance and organizations in the 17th-18th centuries
 • ronald.sluijter@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)20-2246854

Biography:

Ronald Sluijter studied History at Leiden University, where he gained his PhD in 2004 with a thesis on the organization and finance of Leiden University between 1575 and 1812. At Huygens ING, he worked on several projects since 2000 resulting in online publications: a database with source material from the Batavian-French government between 1795 and 1813, the database Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren (Index of Office Holders and Civil Servants), containing information on the members and the highest civil servants of the most important Dutch representative, administrative and juridical organizations, and a database on Roman Catholic confraternities in the Netherlands in the 19th century. Since 2006, Ronald Sluijter has been an editor for the Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG, Digital Bibliography for the History of the Netherlands). Currently, he is also a member of the editorial staff of historici.nl.

Research and other projects:

Major publications:

 • ‘Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt’ in: Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 2004).
 • Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010).
 • ‘The repertory of office-holders and public servants in the Netherlands 1428-1861. A non-prosopographic database with prosopographic potential.’ In: K.S.B. Keats-Rohan ed., Prosopography approaches and applications. A handbook (Oxford 2007) 291-309.

Publications

 • Serge ter Braake, Antske Fokkens, Ronald Sluijter, Thierry Declerck and Eveline Wandl-Vogt (editors) Proceedings of the first conference on Biographical Data in a Digital World (BD2015). Amsterdam, 9 April 2015.
 • Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout en Ronald Sluijter ed., In vriendschap en vertrouwen (Hilversum 2014).
 • ‘Rooms-katholieke broederschappen in Nederland in de negentiende eeuw. Betekenis, omvang en verspreiding van een onderschat fenomeen.’, Trajecta 22 (2013) nr. 2, 349-375.
 • Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010).
 • ‘Erfelijk Pluche. Continuïteit van de politiek-bestuurlijke elite van de Republiek in de eerste helft van de negentiende eeuw.’ In: Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010) 147-164.
 • ‘Rooms-katholieke broederschappen’ in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 11 (2008) nr. 4, 135-136.
 • ‘Kantelpunt. Leiden rond 1700.’ In: Leids Jaarboekje 100 (2008) 155-180.
 • ‘Het Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren, 1428-1861. Verslag en vergelijking’ (Huygens ING, 2007).
 • ‘The repertory of office-holders and public servants in the Netherlands 1428-1861. A non-prosopographic database with prosopographic potential’. In: K.S.B. Keats-Rohan ed., Prosopography approaches and applications. A handbook (Oxford 2007) 291-309.
 • ‘Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt.’ Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 2004).
 • ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’ in: S. Groenveld ed., Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad 2, 1574-1795 (Leiden 2003) 109-125. (met Ariadne Schmidt)
 • ‘”Gelijk beesten in een stal”. Uitbesteding van bejaarden door het Leidse Huiszittenhuis in de 18e eeuw’. In: Holland 31, nr. 3 (1999) 148-166.
 • ‘Johannes Dou (1615-1682), landmeter van Rijnland’ in: Caert-Thresoor 16 nr. 1 (1997) 1-9.
 • ‘De kaart van Leiden en de stadsheerlijkheden uit 1649′ in: Leids Jaarboekje 88 (1996) 189-195.