Nederlands | English
 

Ronald Sluijter

 • Dr. Ronald Sluijter
 • Onderzoeker
 • Afdeling Digitaal Databeheer
 • Specialisatie: geschiedenis van bestuur en instellingen in de 17e-18e eeuw
 • ronald.sluijter@huygens.knaw.nl
 • 020-2246854

Biografie:

Ronald Sluijter studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2004 promoveerde op een proefschrift over de organisatie en financiën van de Leidse universiteit in de periode 1575-1812. Bij het (Huygens) ING werkte hij sinds 2000 aan diverse projecten: een database met bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse overheid in de periode 1795-1813, het ‘Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren’-een database met informatie over de leden en hoogste ambtenaren van de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigende, bestuurlijke en rechtsprekende instellingen-en een database van rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw. Daarnaast is hij vanaf 2006 redacteur bij de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG), en maakt hij vanaf 2014 deel uit van de redactie van de website Historici.nl.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • ‘Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt’ in: Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 2004).
 • Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010).
 • ‘The repertory of office-holders and public servants in the Netherlands 1428-1861. A non-prosopographic database with prosopographic potential.’ In: K.S.B. Keats-Rohan ed., Prosopography approaches and applications. A handbook (Oxford 2007) 291-309.

Publicaties

 • Serge ter Braake, Antske Fokkens, Ronald Sluijter, Thierry Declerck and Eveline Wandl-Vogt (editors) Proceedings of the first conference on Biographical Data in a Digital World (BD2015). Amsterdam, 9 April 2015.
 • Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout en Ronald Sluijter ed., In vriendschap en vertrouwen (Hilversum 2014).
 • ‘Rooms-katholieke broederschappen in Nederland in de negentiende eeuw. Betekenis, omvang en verspreiding van een onderschat fenomeen.’, Trajecta 22 (2013) nr. 2, 349-375.
 • Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010).
 • ‘Erfelijk Pluche. Continuïteit van de politiek-bestuurlijke elite van de Republiek in de eerste helft van de negentiende eeuw.’ In: Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010) 147-164.
 • ‘Rooms-katholieke broederschappen’ in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 11 (2008) nr. 4, 135-136.
 • ‘Kantelpunt. Leiden rond 1700.’ In: Leids Jaarboekje 100 (2008) 155-180.
 • ‘Het Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren, 1428-1861. Verslag en vergelijking’ (Huygens ING, 2007).
 • ‘The repertory of office-holders and public servants in the Netherlands 1428-1861. A non-prosopographic database with prosopographic potential.’ In: K.S.B. Keats-Rohan ed., Prosopography approaches and applications. A handbook (Oxford 2007) 291-309.
 • ‘Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt.’ Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 2004).
 • ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’ in: S. Groenveld ed., Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad 2, 1574-1795 (Leiden 2003) 109-125. (met Ariadne Schmidt)
 • ‘”Gelijk beesten in een stal”. Uitbesteding van bejaarden door het Leidse Huiszittenhuis in de 18e eeuw.’ In: Holland 31, nr. 3 (1999) 148-166.
 • ‘Johannes Dou (1615-1682), landmeter van Rijnland’ in: Caert-Thresoor 16 nr. 1 (1997) 1-9.
 • ‘De kaart van Leiden en de stadsheerlijkheden uit 1649′ in: Leids Jaarboekje 88 (1996) 189-195.