Nederlands | English
 

Ronald Sluijter

Biografie:

Ronald Sluijter studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2004 promoveerde op een proefschrift over de organisatie en financiën van de Leidse universiteit in de periode 1575-1812. Bij het (Huygens) ING werkte hij sinds 2000 aan diverse projecten: een database met bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse overheid in de periode 1795-1813, het ‘Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren’-een database met informatie over de leden en hoogste ambtenaren van de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigende, bestuurlijke en rechtsprekende instellingen-en een database van rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

  • ‘Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt’ in: Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 2004).
  • Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010).
  • ‘The repertory of office-holders and public servants in the Netherlands 1428-1861. A non-prosopographic database with prosopographic potential.’ In: K.S.B. Keats-Rohan ed., Prosopography approaches and applications. A handbook (Oxford 2007) 291-309.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure