Nederlands | English
 

Hugo s'Jacob

  • Dr. Hugo s’Jacob
  • Gastonderzoeker
  • Afdeling Geschiedenis
  • Specialisatie: Nederlandse koloniale geschiedenis; geschiedenis van de VOC; cultuurcontact tussen Europa en Azie
  • hugo.sjacob@huygens.knaw.nl
  • 070-3156436

Biografie:

Hugo s’Jacob was tot mei 2000 universitair hoofddocent voor Buiten-Europese Geschiedenis bij de leerstoelgroep vroeg-moderne geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien is hij als gastonderzoeker verbonden aan het Huygens ING, waar hij werkt aan een bronnenuitgave van de zogenaamde generale missiven (jaarlijkse brieven) waarin Gouverneur-Generaal en Raden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) aan de Heren Zeventien een algemeen verslag gaven van het bedrijf in Azië en Zuid-Afrika. Het project draagt bij aan de ontsluiting van het archief van de VOC.

Onderzoeks- en andere projecten:

Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

Belangrijkste publicaties:

  • De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. H.K. s’Jacob, ed. RGP, kleine serie 43 (‘s-Gravenhage, 1976).
  • The Rajas of Cochin 1663-1720. Kings, Chiefs and the Dutch East India Company (New Delhi, 2000).
  • Generale Missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, deel XIII: 1756-1761. RGP, grote serie 258. Dr. H.K. s’Jacob, ed. (Den Haag, 2007).

Bijdragen aan instituutspublicaties: