28-09-2023

Scannen Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging gestart

In september 2023 start het scannen van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. In vier jaar tijd zal het 3,8 strekkende kilometer archief met 150.000 scans per week in z’n geheel gedigitaliseerd worden. Vanaf januari 2025, wanneer het archief openbaar wordt, kunnen dan de eerste dossiers digitaal worden aangeboden. In totaal gaat het om zo’n 30 miljoen scans.

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) wordt beheerd door het Nationaal Archief. In het CABR bevinden zich dossiers van personen die verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het scannen start in het kader van het project Oorlog voor de Rechter en duurt van september 2023 tot 2027. Het CABR wordt in z’n geheel gedigitaliseerd om vanaf januari 2025, wanneer het archief openbaar wordt, de eerste dossiers digitaal aan te kunnen bieden. Naar verwachting worden tussen september 2023 en januari 2025 zo’n 8 miljoen scans gedigitaliseerd. In de jaren daarna volgen de overige 22 miljoen scans uit het CABR.

Het archief wordt gescand op basis van inrichting van het stelsel van de bijzondere rechtspleging en niet op basis van naam van een verdachte. Er is gestart met het digitaliseren van de dossiers van de Bijzondere Raad van Cassatie, de Bijzondere Gerechtshoven en de Tribunalen. In de loop van 2024 worden vervolgens de dossiers van de Procureurs Fiscaal gedigitaliseerd.

CABR tijdelijk niet geheel toegankelijk

Dit betekent ook dat vanaf nu bepaalde dossiers niet op de studiezaal van het Nationaal Archief geraadpleegd kunnen worden. Dossiers die worden gescand zijn zo’n 8 tot 12 weken niet opvraagbaar. De gescande dossiers zijn na die scanperiode weer als beperkt openbaar archief te bekijken op de studiezaal van het Nationaal Archief.

Het is mogelijk dat informatie over één verdachte binnen het CABR verspreid is over meerdere dossiers, vallend onder verschillende instellingen van de bijzondere rechtspleging. Het kan daarom zijn dat een deel van de CABR-documenten over deze persoon wordt gescand en een deel beschikbaar zal zijn voor inzage. U kunt dan zelf kiezen of u het beschikbare gedeelte zo snel mogelijk wilt inzien, of wacht totdat alle dossiers weer gereed zijn voor raadpleging op de studiezaal.

Wie het CABR wil raadplegen kan via de reguliere weg een inzageverzoek bij het Nationaal Archief indienen, waarna een vooronderzoek wordt uitgevoerd. Vervolgens volgt binnen zes weken een terugkoppeling van de mogelijkheden tot inzage, afhankelijk van de beschikbaarheid van de dossiers.