Nederlands | English
 

Joke Roelevink

 • Dr. Joke Roelevink
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: politiek-bestuurlijke geschiedenis 1600-1850; kerkgeschiedenis 16e-19e eeuw; methodologie van het uitgeven van bronnen; universiteitsgeschiedenis 18e-19e eeuw
 • johanna.roelevink@huygens.knaw.nl
 • 070-3156403

Biografie

Joke Roelevink studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met de hoofdvakken middeleeuwen en nieuwe geschiedenis. In 1986 promoveerde zij cum laude op een proefschrift over het geschiedenisonderwijs aan de Utrechtse universiteit van 1735 tot 1839, waarvoor zij in 1988 de studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum ontving. Sinds 1978 is zij verbonden aan het Huygens ING en zijn voorlopers. Zij werkte onder andere mee aan de uitgave van de Resolutiën van de Staten-Generaal 1610-1670, van de classicale acta van de gereformeerde kerk van de reformatie tot 1621 en aan verschillende projecten over de Bataafs-Franse tijd. Ook was zij een aantal jaren staflid en coördinator van de sectie 1550-1813. Haar Repertorium van genootschappen van wapenhandel, schutterijen, sociëteiten en gezelschappen van Patriotten en Prinsgezinden van 1783 tot 1798 is in de fase van afronding. Intussen richt zij zich in het kader van het nieuwe programma op de religiegeschiedenis van de vroege zeventiende eeuw, onder andere in het kader van het internationale project Critical edition of the Acts of the Synod of Dordrecht 1618-1619.  Daarnaast werkt zij aan een studie over de achttiende -eeuwse voorgeschiedenis en het functioneren van het Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk van 1816 in de context van staat, kerk en civil society.

Nevenfuncties

 • Redactiemedewerker,  Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae 1618-1619
 • Redacteur, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
 • Notulist, Wijkkerkenraad Protestantse Oude Kerkgemeente Zoetermeer
 • Secretaris, Vereniging Protestants Nederland

Belangrijkste publicaties

 • Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839, Amsterdam/Maarssen, 1986. Proefschrift Vrije Universiteit.
 • “Tussen natte vinger en keurslijf. Korte handleiding voor het samenstellen van eenvoudige en ingewikkelde bronnenuitgaven voor professionals en belangstellenden” in E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 277-291.
 • Onderzoeksgids bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813. Den Haag, 2012. Ook digitaal raadpleegbaar.
 • “‘Cette grande inertie qu’on rencontre sans cesse dans la marche des affaires’. Lodewijk Napoleon als wetgever en uitvoerder” in: De Negentiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 30 (2006) p. 177-191. Vertaald als: “Louis Bonaparte aux prises avec l’inertie hollandaise” in: A. Jourdan (red.), Louis Bonaparte, Roi de Hollande (Parijs, 2010) p. 113-129.
 • Voor overige instituuts- en andere publicaties zie: knaw.academia.edu/JohannaRoelevink

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure