Nederlands | English
 

Joke Roelevink (†)

 

 

IN MEMORIAM

Op 7 september 2018 is Joke Roelevink overleden. Joke studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met de hoofdvakken middeleeuwen en nieuwe geschiedenis. In 1986 promoveerde zij cum laude op een proefschrift over het geschiedenisonderwijs aan de Utrechtse universiteit van 1735 tot 1839, waarvoor zij in 1988 de studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum ontving. Sinds 1978 was zij verbonden aan het Huygens ING en zijn voorlopers. Zij werkte onder andere mee aan de uitgave van de Resolutiën van de Staten-Generaal 1610-1670, van de classicale acta van de gereformeerde kerk van de reformatie tot 1621 en aan verschillende projecten over de Bataafs-Franse tijd. Ook was zij een aantal jaren staflid en coördinator van de sectie 1550-1813.

Joke was vanaf 1978 aan het Huygens ING en zijn voorlopers verbonden. Zij was een open en loyale collega, en een begaafde en productieve geschiedkundige. We zullen haar zeer missen.

Indien u vragen heeft over haar onderzoeksprojecten, kunt u contact opnemen met Marjolein.tHart@huygens.knaw.nl.