Nederlands | English
 

Orsolya Réthelyi

Biografie

Orsolya (Orsi) Réthelyi studeerde Engelse Taal- en Letterkunde, Nederlandse Taal- en Letterkunde en Mediëvistiek, en behaalde haar doctoraalexamens aan de Universiteit Utrecht en de Central European University (CEU). Zij promoveerde cum laude in 2010 aan de CEU op een proefschrift over het hof van Maria van Hongarije (1505-1558). Sinds 2006 is zij docent Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit Boedapest (ELTE) waar zij in 2016 gehabiliteerd is. Daarnaast is zij sinds 2016 bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis als onderzoeker verbonden aan het project Eastbound. The Distribution and Reception of Translations and Adaptations of Dutch-language Literature, 1850-1990. Zij was, samen met Ton van Kalmthout en Remco Sleiderink, coördinator van het onderzoeksproject Beatrijs Internationaal, dat gericht was op vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (2009-2012). Zij coördineerde vervolgens het NWO-internationaliseringsproject The Circulation of Dutch Literature (CODL), samen met Elke Brems en Ton van Kalmthout (www.codl.nl).

Onderzoeks- en andere projecten

Enkele belangrijke publicaties

  • Elckerlijc, Everyman, Jedermann and Akárki in Hungary. Max Reinhardt and the Transfer of Medieval Dutch Literature’. In Elke Brems, Orsolya Réthelyi en Ton van Kalmthout (red.): Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, 2017, 133-152. (forthcoming)
  • ‘The court of the king and queen in Buda in the Jagiellonian Age’. In Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende, András Vadas (eds.) Medieval Buda in Context. Amsterdam: Brill, 2016, 446-465.
  • ‘Buda’s reconquest (1686) and the image of Hungarians, Ottomans and Habsburgs in seventeenth-century Dutch drama’. In A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699. Volume 3 The making and uses of the image of Hungary and Transylvania. Edited by Kees Teszelszky. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 167-194.
  • ‘Szent Erzsébet, Gertrúd királyné és az Árpád-ház a németalföldi Croy család reprezentációjában [Saint Elisabeth, Queen Gertrude and the Arpad-house in the Early Modern courtly display of the Croy dynasty from the Low Countries].’ In Egy királynégyilkosság margójára. Merániai Gertrúd (1185-1213) emlékezete [On the margins of the murder of a queen. The memory of Gertrude of Meran, Queen of Hungary, 1185-1213]. Majorossy Judit (ed.). Szentendre: Ferenczy Múzeum, 2014, 231-243.
  • ‘Beatrijzen op de planken. Nederlandstalige toneelbewerkingen van het Beatrijs-verhaal in de eerste helft van de twintigste eeuw [Beatrices on the stage. Dutch language adaptations of the medieval Beatrijs-story in the first half of the twentieth century].’ In Beatrijs de wereld in. (Eds.) Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink. Gent: Academia Press, 2013. 263-295
  • ‘Beatrijs a nagyvilágban. A Beatrijs és a holland irodalmi kánon [Beatrijs in the wide world. The Beatrijs and the Dutch literary canon]. In Beatrijs. Egy apáca története. Eds. Anikó Daróczi and Orsolya Réthelyi. Budapest: L’Harmattan, 2012.   95-109.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure