Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Bekijk resource
Bartholomeus Engelsman –  Van den proprieteyten der dinghen
Bartholomeus Engelsman – Van den proprieteyten der dinghen
Bekijk resource
Blauwe Schuit-handschrift
Blauwe Schuit-handschrift
Bekijk resource
Boschdoc
Bekijk resource
Briefwisseling van Willem van Oranje
Briefwisseling van Willem van Oranje
Bekijk resource
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Bekijk resource
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bekijk resource
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bekijk resource
Chronographia Johannis de Beke
Chronographia Johannis de Beke
Bekijk resource
Classicale Acta, 1573-1620
Classicale Acta, 1573-1620
Bekijk resource
Clusius correspondentie
Bekijk resource
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
Bekijk resource
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Bekijk resource
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bekijk resource
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Bekijk resource
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
Bekijk resource
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Bekijk resource
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Bekijk resource
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Bekijk resource
Digitale Charterbank Nederland
Digitale Charterbank Nederland
Bekijk resource
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Bekijk resource
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Bekijk resource
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Bekijk resource
Handschrift Serrure
Bekijk resource
Handschrift Van den Stock
Handschrift Van den Stock
Bekijk resource
Hattem c5
Bekijk resource
Heber-Serrurecodex
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Bekijk resource
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Kroniek Margarethaklooster Gouda
Kroniek Margarethaklooster Gouda
Bekijk resource
Kroniek van Kampen
Kroniek van Kampen
Bekijk resource
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Bekijk resource
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Bekijk resource
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Bekijk resource
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
Ogier van Denemerken
Ogier van Denemerken
Bekijk resource
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Bekijk resource
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Bekijk resource
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Bekijk resource
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
Bekijk resource
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
Bekijk resource
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
Bekijk resource
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Bekijk resource
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Bekijk resource
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Bekijk resource
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Bekijk resource
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Bekijk resource
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Bekijk resource
Staten en steden van Holland 1276-1544
Staten en steden van Holland 1276-1544
Bekijk resource
Tractaet van dijckagie
Bekijk resource
Walewein ende Keye
Bekijk resource