Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
29-06-2018
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
29-06-2018
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
29-06-2018
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
29-06-2018
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499