Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
29-06-2018
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
29-06-2018
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
29-06-2018
Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche Geschiedenis van Nederland
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perziƫ 1611-1638
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perziƫ 1611-1638
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
29-06-2018
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
29-06-2018
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gewestelijke Financiƫn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
29-06-2018
Gewestelijke Financiƫn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
29-06-2018
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)
29-06-2018
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)