Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
29-06-2018
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
29-06-2018
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
29-06-2018
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
29-06-2018
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
29-06-2018
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
29-06-2018
Divisiekroniek van Cornelius Aurelius
Walewein ende Keye
29-06-2018
Walewein ende Keye
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
29-06-2018
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
29-06-2018
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw