Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland

In 2018 publiceerden we de ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’. De afgelopen decennia zijn historici zich steeds meer met globale geschiedenis gaan bezighouden. Vanuit die optiek blijkt dat de Nederlandse geschiedenis veel meer verbonden is met die van de wereld om ons heen dan het publiek, maar ook veel historici zelf, zich bewust waren. Niet alleen met aangrenzende streken, ook met gebieden verder weg, en ook intensiever dan de standaard geschiedenissen vertellen. In politiek en samenleving wordt vaak een nogal simpel en naïef idee van het Nederlandse verleden uitgevent, alsof Nederland en Nederlanders een gegeven, door de tijd heen onveranderlijke identiteit hebben. Daarbij worden niet zelden allerlei recente noties, zoals geëmancipeerde vrouwen en getolereerde homo’s, geclaimd als typisch Nederlands. De ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ biedt hier een wetenschappelijk verantwoord tegengeluid.

De ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ geeft een verantwoorde, goed leesbare injectie in het debat, en laat zien hoe voor tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen de Nederlandse geschiedenis vertakt is met de wereld. Naast beïnvloeding over en weer, krijgt ook de vergelijking van Nederlandse ontwikkelingen met buitenlandse aandacht. De ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ is opgebouwd uit korte hoofdstukken, gekoppeld aan een jaartal, lopend van de prehistorie tot het heden. Het boek, uitgegeven door AmboAnthos, werd goed ontvangen in de pers. Inmiddels zijn meer dan 25.000 exemplaren verkocht.

Nu is de tijd rijp voor een tweede deel. Dat verschijnt, onder auspiciën van het Huygens Instituut en het IISG, volgend jaar bij AmboAnthos. De opzet van de bijdragen is hetzelfde als in deel 1 (zie een voorbeeld hier). De redactie (Leo Lucassen, Lex Heerma van Voss, Marjolein ’t Hart, Manon van der Heijden en Nadia Bouras) zal tegemoet proberen te komen aan wat zij het belangrijkste punt van kritiek op het eerste deel vond, het ontbreken van buitenlandse stemmen onder de auteurs.

In het kader naast deze tekst staan recensies. Hieronder nog twee links naar recensies achter een betaalmuur.

Volkskrant, Geertje Dekkers

NRC