Terug naar het overzicht

Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland

Het onderzoek naar de politieke geschiedenis in Nederland heeft de afgelopen jaren een vernieuwing ondergaan door onder andere de NWO-programma’s De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815 en Omstreden democratie. Het programma Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland, ontwikkeld en tot medio 2011 geleid door prof. dr. Ida Nijenhuis, sluit aan bij het nieuwe perspectief op de politieke geschiedenis. Het gaat ver terug in de tijd om zo de historiciteit van politieke instituties en bureaucratische praktijken beter zichtbaar te maken. Het programma bestrijkt zeven eeuwen waarin de wisselwerking tussen samenleving en overheid de rode draad vormt. De te bewerken bronnen geven inzicht in de groei en organisatie van een centrale instelling, in de vormgeving en de werking van het ambtelijke apparaat op (boven)lokaal niveau, of in de mate van deelname van burgers aan politiek en bestuur.

De volgende projecten zijn in een afrondende fase:
· Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren II – Republiek
· Grondwetscommissies 1883-1983
· Bataafse politieke pers

De volgende (deel)projecten zijn inmiddels afgesloten:
· Editie van de registers van de Hollandse grafelijkheid, 1299-1345
· Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren I – Middeleeuwen
· Onderzoeksgids Grondwetscommissies 1883-1983
Publicatie Over de grondwet gesproken. 100 jaar constitutionele debatten. Een selectie uit de documenten van staatscommissies voor grondwetsherziening 1883-1983.